'Gericht op Europa': vijf jaar Verdrag van Lissabon

Op 3 december 2014 ontving de Tweede Kamer het evaluatieonderzoek naar het gebruik van de instrumenten die met het Verdrag van Lissabon in het leven zijn geroepen. De Radboud Universiteit heeft in de zomer van 2014 de opdracht gekregen voor een internationaal wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van de Lissaboninstrumenten. Universitair hoofddocent Bestuurskunde Ellen Mastenbroek heeft daarvoor door heel Europa gesprekken gevoerd met parlementariërs en hun staf.

Lees een samenvatting van het rapport in het bijbehorend nieuwsbericht.

'Gericht op Europa'

Democratische controle op Europa

Hoe kan de Nederlandse volksvertegenwoordiging democratische controle en invloed uitoefenen op de Europese besluitvorming? In verschillende rapporten is te lezen hoe daarover de afgelopen is nagedacht en hoe de organisatie van de Tweede Kamer en de Europese structuren daarop zijn aangepast.

Op tijd is te laat (2002)

In 2002 bracht de commissie voor Europese Zaken het rapport 'Op tijd is te laat' (pdf) van VVD-Kamerlid Hans van Baalen uit. Een gevolg van dit rapport was dat het Nederlandse parlement een vertegenwoordiger in Brussel stationeerde.

Bovenop Europa (2010)

Met het rapport 'Bovenop Europa' (pdf) van Kamerleden Hans ten Broeke (VVD) en Gerard Schouw (D66) werd opnieuw de betrokkenheid van de Tweede Kamer bij de Europese besluitvorming gepeild. In 2010 was die groter dan in 2002 en in 2006, concludeerden ze. Volgens de schrijvers van het rapport zit de Kamer er inderdaad ‘bovenop’ als het om de besluitvorming in de EU gaat. Blijvende alertheid en blijvende inzet zijn echter vereist, stellen ze.

Voorop in Europa (2014)

De sleutel tot een beter Europa ligt in de Tweede Kamer, concludeerde rapporteur René Leegte (VVD) in 2014 in zijn rapport 'Voorop in Europa' (pdf). In het rapport staan aanbevelingen om de bestaande instrumenten van de Kamer beter in te zetten.