Verslagen

 • Uitkomsten van de Europese Raad en eurozonetop van 28 en 29 juni 2018 (ongecorrigeerd stenogram)

  ...VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Concept De vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben op 4 juli 2018 overleg gevoerd met de heer Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, en de heer Rutte, minister-president, minister van Algemene Zaken, over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 2 juli 2018 inzake verslag van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018 (2018Z13050); de brief van de minister van Justitie en Veiligheid d.d. 2 juli 2018 inzake geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 12 en 13 juli 2018 te Innsbruck (32317, nr. 520); de brief van de minister van Justitie en Veiligheid ...

  Verslagen

  04-07-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 juni 2018, over Turkije

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 6 juni 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Turkije VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben op 6 juni 2018 overleg gevoerd met de heer Blok, minister van Buitenlandse Zaken, over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 8 februari 2018 met de reactie op verzoek commissie inzake voortgang openbaarmaking van het rapport over Turkije van CPT (Kamerstuk 32735, nr. 184); de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 15 maart 2018 met de ...

  Verslagen

  32735-197

  26-06-2018

 • Verslag van een notaoverleg, gehouden op 21 juni 2018, over Initiatiefnota van het lid Bisschop: “De lidstaten weer aan het roer!”

  ...OSV33-1718 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2018 De vaste commissie voor Europese Zaken heeft op 21 juni 2018 overleg gevoerd met de heer Blok, minister van Buitenlandse Zaken, over: - de initiatiefnota van het lid Bisschop: "De lidstaten weer aan het roer!" (34884); - de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 16 maart 2018 inzake kabinetsappreciatie op de initiatiefnota van het lid Bisschop "De lidstaten weer aan het roer!" (34884, nr. 3). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de commissie, Azmani De griffier van de commissie, Van Haaster Voorzitter: Belhaj Griffier: Buisman Aanwezig zijn acht leden der Kamer, te weten: Belhaj, Bisschop, Van der Graaf, ...

  Verslagen

  34884-7

  21-06-2018

 • Initiatiefnota van het lid Bisschop getiteld ‘De lidstaten weer aan het roer!' (ongecorrigeerd stenogram)

  ...VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Concept De vaste commissie voor Europese Zaken heeft op 21 juni 2018 overleg gevoerd met de heer Blok, minister van Buitenlandse Zaken, over: de initiatiefnota van het lid Bisschop: "De lidstaten weer aan het roer!" (34884); de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 16 maart 2018 inzake kabinetsappreciatie op de initiatiefnota van het lid Bisschop "De lidstaten weer aan het roer!" (34884, nr. 3). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Azmani De griffier van de vaste commissie voor Europese Zaken, Van Haaster Voorzitter: Belhaj Griffier: Buisman Aanwezig zijn acht leden der Kamer, te weten: Belhaj, ...

  Verslagen

  21-06-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2018, over Raad Algemene Zaken van 26 juni 2018/ EU-uitbreiding (Westelijke Balkan)

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 21 juni 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Raad Algemene Zaken dd 26 juni 2018/ EU-uitbreiding (Westelijke Balkan) VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben op 21 juni 2018 overleg gevoerd met de heer Blok, minister van Buitenlandse Zaken, over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 15 februari 2018 inzake EU publieke consultatie over de evaluatie van EU-steun voor de hervorming van het openbaar bestuur in het kader van het Instrument ...

  Verslagen

  21501-02-1893

  21-06-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 april 2018, over EU-informatievoorziening

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 12 april 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, EU-informatievoorziening VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben op 12 april 2018 overleg gevoerd met de heer Blok, minister van Buitenlandse Zaken, over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 17 januari 2018 met de reactie op verzoek commissie over de naleving van de afspraken informatievoorziening aan de Kamer over lopende Europese besluitvorming (22112, nr. 2461); de brief van de minister ...

  Verslagen

  22112-2556

  15-05-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 april 2018, over de Raad Algemene Zaken dd 17 april 2018

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 11 april 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, de Raad Algemene Zaken d.d. 17 april 2018 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben op 11 april 2018 overleg gevoerd met de heer Blok, minister van Buitenlandse Zaken, over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 6 april 2018 ter aanbieding van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 17 april 2018 (2018Z06432); de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 23 maart 2018 ter ...

  Verslagen

  21501-02-1866

  14-05-2018

 • Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 19 april 2018, over de mogelijke gevolgen van brexit voor burgers, bedrijven, overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag RTG 103 (2017-2018) van 19 april 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl CONCEPTVERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK OVER: Brexit Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk woensdag 2 mei te 18.00 uur aan de Dienst Verslag en Redactie te retourneren. Het is voldoende, alleen gecorrigeerde blaadjes aan ons terug te zenden. Hebben wij op het moment van het verstrijken van de correctietermijn geen reactie ontvangen, dan gaan wij ervan uit, dat u instemt met de weergave van uw woorden. Let op! Neem voor ...

  Verslagen

  23987-246

  03-05-2018

 • Verslagen

  21501-02-1858

  18-04-2018

 • Verslag van een notaoverleg, gehouden op 26 maart 2018, over de Staat van de Europese Unie 2018

  ...OSV18-1718 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 12 april 2018 De vaste commissie voor Europese Zaken heeft op 26 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Blok, minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Rutte, minister-president, minister van Algemene Zaken, over: - de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 27 november 2017 ter aanbieding van de Staat van de Europese Unie 2018 (34841, nr. 1); - het EU-voorstel d.d. 24 oktober 2017: Werkprogramma Europese Commissie 2018, COM (2017) 650 (2017Z14151); - de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken d.d. 10 januari 2018 ter aanbieding van de lijst van prioritaire EU-voorstellen 2018 (22112, nr. 2456); - de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor ...

  Verslagen

  34841-2

  12-04-2018

 • Staat van de Europese Unie en het Werkprogramma van de Europese Commissie 2018 (ongecorrigeerd stenogram)

  ...Tweede Kamer, de Staat van de Europese Unie 2018 en het Werkprogramma van de Europese Commissie 2018 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Concept De vaste commissie voor Europese Zaken heeft op 26 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Blok, minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Rutte, minister-president, minister van Algemene Zaken, over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 27 november 2017 ter aanbieding van de Staat van de Europese Unie 2018 (34841, nr. 1); het EU-voorstel d.d. 24 oktober 2017: Werkprogramma Europese Commissie 2018, COM (2017) 650 (2017Z14151); de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken d.d. 10 januari 2018 ter aanbieding van de lijst van prioritaire EU-voorstellen 2018 (22112, ...

  Verslagen

  26-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 januari 2018, over Brexit en evaluatie instrument voor pretoetredingssteun

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 24 januari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Brexit en evaluatie-instrument voor pretoetredingssteun VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben op 24 januari 2018 overleg gevoerd met de heer Zijlstra, minister van Buitenlandse Zaken, over: de brief van het Tweede Kamerlid Anne Mulder d.d.16 november 2017 met verslag van de rapporteurs over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (brexit) ...

  Verslagen

  23987-215

  08-02-2018

 • Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 11 december 2017, over het EU-voorstel: Witboek toekomst van Europa; beschouwingen en scenario's voor de EU27 tegen 2025 COM (2017) 2025

  ...171211RTG Maastricht VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 23 januari 2018 De vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, de vaste commissie voor Defensie, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, de vaste commissie voor Financiën, de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de algemene commissie voor ...

  Verslagen

  22112-2465

  23-01-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 november 2017, over de Nederlandse inzet voor de Europese sociale top op 17 november 2017

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 16 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Nederlandse inzet voor de Europese sociale top op 17 november 2017 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 16 november 2017 overleg gevoerd met de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 13 november 2017 inzake sociale Top in Göteborg op 17 november ...

  Verslagen

  21501-31-471

  01-12-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2017, over Raad Algemene Zaken d.d. 20 november 2017

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 7 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Raad Algemene Zaken d.d. 20 november 2017 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben op 7 november 2017 overleg gevoerd met de heer Zijlstra, minister van Buitenlandse Zaken, over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 3 november 2017 met de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken, inclusief art. 50, van 20 november 2017 (2017Z14709); de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 25 ...

  Verslagen

  21501-02-1794

  22-11-2017

123456...9volgende 15 resultaten