De NUNA II op de Erasmusbrug

Innovatie in de Nederlandse economie leidt tot nieuwe producten en diensten en verbetert de concurrentiepositie van Nederland. De commissie bespreekt het beleid van het kabinet waarbij het vooral gaat over de innovatiecondities voor bedrijven, regelingen om innovatie te stimuleren en de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de wetenschap. Ook het beleid voor ondersteuning van kredietverlening aan ondernemers staat regelmatig terug op de agenda.

Gentechnologie
Innoveren betekent ook met behulp van techniek nieuwe productiemethoden voor gewassen ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is gentechnologie. Hiermee kunnen erfelijke eigenschappen van levende organismen, zoals landbouwgewassen, snel worden veranderd. Bijvoorbeeld om groentensoorten langer houdbaar te maken.  De vraag waar de commissie voor staat is of we de teelt van gewassen met behulp van gentechnologie op Nederlands grondgebied willen toestaan.

Energie
Energie speelt in het dagelijks leven een belangrijke rol. Voor consumenten en het bedrijfsleven is leveringszekerheid van energie van groot belang. In de overleggen tussen de commissie en de minister komt een betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening voor nu en in de toekomst dan ook regelmatig aan de orde. De Europese Unie speelt hierbij een grote rol. De commissie Economische Zaken spreekt dan ook regelmatig met de minister over de Nederlandse inzet bij de onderhandelingen voor Europese afspraken over energie.

Administratieve lasten
Het vorige kabinet (Balkenende IV) wilde dat in 2012 de administratieve lasten en regeldruk voor ondernemers met 10% zijn verminderd ten opzichte van 2010. Dit zijn kosten voor ondernemers om aan de informatieverplichtingen te voldoen die voortvloeien uit wet- en regelgeving van de overheid. Bijvoorbeeld de aangifte van de vennootschapsbelasting, het opstellen en deponeren van de jaarrekening of de aanvraag van  vergunningen. Regelmatig bespreekt de commissie de voortgang van dit project.

Telecommunicatie
Bedrijven en consumenten moeten veilig gebruik kunnen maken van een betrouwbaar telecomnetwerk en nieuwe communicatietechnologieën. De commissie spreekt regelmatig over de telecomwet- en regelgeving met de bewindspersonen. Daarbij staat de bescherming van de belangen van de consumenten centraal.