Jorien Wuite

Samenvatting

Jorien Wuite is geboren in 's-Gravenhage op 6 december 1964 en woont in 's-Gravenhage. Zij is in totaal 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 979 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Jorien Wuite.

Amendement van de leden Ceder en Wuite over het vrijmaken van middelen uit de aanpak geldzorgen armoede en schulden

36435-XV-4
Indiener Don Ceder
Kamerlid CU

Amendement van het lid Ceder c.s. ter vervanging van nr. 4 over het vrijmaken van middelen uit de aanpak geldzorgen armoede en schulden ter dekking van een amendement over verhoging van de minimumlonen op Caribisch Nederland

36435-XV-6
Indiener Don Ceder
Kamerlid CU

Gewijzigd amendement van het lid Ceder c.s. ter vervanging van nr. 27 over middelen voor verhoging van het minimumloon in Caribisch Nederland

36410-XV-39
Indiener Don Ceder
Kamerlid CU

Gewijzigd amendement van de leden Ceder en Wuite ter vervanging van nr. 25 over middelen voor verhoging van het minimumloon in Caribisch Nederland

36410-XV-27
Indiener Don Ceder
Kamerlid CU

Amendement van de leden Ceder en Wuite over middelen voor verhoging van het minimum loon in Caribisch Nederland

36410-XV-25
Indiener Don Ceder
Kamerlid CU

Amendement van de leden Wuite en Van der Graaf over een investeringsverplichting van 5%

36176-30
Indiener Jorien Wuite
Kamerlid D66

Amendement van de leden Wuite en Mohandis over het verlagen van de omzetdrempel naar € 2 miljoen

36176-9
Indiener Jorien Wuite
Kamerlid D66

Amendement van het lid Wuite c.s. ter vervanging van nr. 4 over de pilot Journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten

35975-VIII-6
Indiener Jorien Wuite
Kamerlid D66

Amendement van het lid Wuite c.s. ter vervanging van nr. 3 over de pilot Journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten

35975-VIII-4
Indiener Jorien Wuite
Kamerlid D66

Amendement van het lid Wuite c.s. over de pilot Journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten

35975-VIII-3
Indiener Jorien Wuite
Kamerlid D66

Amendement van het lid Wuite c.s. over financiële middelen voor het verhogen van minimumuitkeringen op de BES

35925-XV-12
Indiener Jorien Wuite
Kamerlid D66