Jorien Wuite

Samenvatting

Jorien Wuite is geboren in 's-Gravenhage op 6 december 1964 en woont in 's-Gravenhage. Zij is in totaal 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 979 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Jorien Wuite.

Gewijzigde motie van de leden Kröger en Wuite over advisering door de SER over het sociaaleconomisch beleid in Caribisch Nederland (t.v.v. 36410-IV-19)

36410-IV-27

Gewijzigde motie van het lid Wuite c.s. over een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid van een regionale ontwikkelingsmaatschappij in het Caribische deel van het Koninkrijk (t.v.v. 36200-IV-99)

36200-IV-101
Indiener Jorien Wuite
Kamerlid D66

Motie van de leden Ceder en Wuite over een verkenning samen met de eilanden naar de meerwaarde van een Koninkrijkscanon

36410-IV-25
Indiener Don Ceder
Kamerlid CU

Motie van de leden Wuite en Ceder over het wegnemen van de problemen bij de invoering, uitvoering en implementatie van de pilot Bijdrage Particuliere Verhuur op Sint-Eustatius en Saba

36410-IV-20
Indiener Jorien Wuite
Kamerlid D66

Motie van het lid Van den Berg c.s. over een voorstel over het versterken van de coördinerende rol van BZK

36410-IV-24
Indiener Joba van den Berg
Kamerlid CDA

Motie van de leden Wuite en Ceder over de Kamer voor het einde van het jaar informeren over de uitkomsten van het gesprek over de Public Service Obligation

36410-IV-21
Indiener Jorien Wuite
Kamerlid D66

Motie van het lid Wuite over het aanstellen van een jongerenvertegenwoordiger Caribische Zaken

36410-IV-22
Indiener Jorien Wuite
Kamerlid D66

Gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over voldoende middelen beschikbaar stellen om te komen tot een klimaatadaptatieplan voor de BES-eilanden t.v.v. 36410-IV-18

36410-IV-26

Motie van het lid Van Strien c.s. over het opzetten van een garantiefonds van minimaal 1 miljoen euro voor de veertien bevrijdingsfestivals

31511-61
Indiener Pim van Strien
Kamerlid VVD

Motie van het lid Wuite over een evaluatie in 2024 van de werking van de Monumentenwet BES

31511-63
Indiener Jorien Wuite
Kamerlid D66

Motie van de leden Wuite en Van der Graaf over de restauratieopgave voor groot iconisch erfgoed voor de Voorjaarsnota aan de Kamer zenden

31511-62
Indiener Jorien Wuite
Kamerlid D66

Gewijzigde motie van het lid Palland c.s. over bij het verhogen van het minimumloon in Caribisch Nederland ook inzetten op verlaging van de werkgeverslasten (t.v.v. 36410-XV-49)

36410-XV-56
Indiener Hilde Palland
Kamerlid CDA

Motie van het lid Wuite over een overzicht van welke Nederlandse regelgeving van toepassing is op de drie bijzondere gemeenten

36200-IV-97
Indiener Jorien Wuite
Kamerlid D66

Motie van het lid Wuite over in gesprek treden over gefaseerde en gedeeltelijke kwijtschelding van de coronaleningen

36200-IV-98
Indiener Jorien Wuite
Kamerlid D66

Motie van het lid Wuite over een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid van een regionale ontwikkelingsmaatschappij in het Caribische deel van het Koninkrijk

36200-IV-99
Indiener Jorien Wuite
Kamerlid D66