Kameractiviteiten

09
apr
Het bericht dat arbeidsmigranten onterechte kosten betalen voor huisvesting
Gericht aan: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
18
feb
Het bericht ‘Zorg om banden RUG en China: hoogleraar mag imago China niet beschadigen’
Gericht aan: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
15
feb
Het bericht dat het metropakket MRA een serieuze optie is voor financiering uit Nationaal Groeifonds.
Gericht aan: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
26
jan
Het bericht ‘Sensorfabrikant Photonis inzet van Nederlands-Franse strijd’
Gericht aan: A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie
20
jan
Het artikel ‘Soms blijkt een diploma van leerfabriek NCOI bitter weinig waard’.
Gericht aan: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid