Hanneke van der Werf

Samenvatting

Hanneke van der Werf is geboren in Hengelo O op 29 november 1984 en woont in Voorburg. Zij is in totaal 996 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Hanneke van der Werf.

Motie van het lid Grinwis c.s. over de schadeherstelroute via de Stichting (Gelijk)waardig Herstel opschalen en opvolging geven aan de aanbevelingen uit de evaluatie

31066-1405

Motie van de leden Kathmann en Van der Werf over een lijst publiceren van betrouwbare, gratis opensource-cybersecuritysoftware

26643-1184

Motie van het lid Erkens c.s. over de strategie voor de Nederlandse defensie-industrie herijken en duidelijke keuzes maken op het gebied van specialisatie

34225-58
Indiener Silvio Erkens
Kamerlid VVD

Motie van het lid Van Oostenbruggen c.s. over de programmaorganisatie en programmabeheersing inrichten volgens de aanbevelingen van de ADR en de ADR een rol geven in de monitoring van het ICA

Motie van het lid Boswijk c.s. over het decoratiestelsel op passende wijze moderniseren

29521-485
Indiener Derk Boswijk
Kamerlid CDA

Motie van het lid Van der Werf over een handreiking ontwikkelen voor gemeenten en andere overheden met relevante en veilige AI-toepassingen

26643-1167

Gewijzigde motie van het lid Van der Werf over het inzichtelijk maken van alle relevante informatie voor burgers op openbare overheidswebsites (t.v.v. 26643-1153)

26643-1162

Gewijzigde motie van het lid Van der Werf over het structureel in kaart brengen van het gebruik van schermtijd door jonge kinderen (t.v.v. 26643-1152)

26643-1161

Motie van het lid Van der Werf over het inzichtelijk maken van alle relevante informatie voor burgers op openbare overheidswebsites

26643-1153

Motie van het lid Van der Werf over het structureel in kaart brengen van het gebruik van schermtijd door jonge kinderen

26643-1152

Motie van het lid Kamminga c.s. over de voor- en nadelen van de verschillende schade- en herstelroutes aan de voorkant duidelijk aan gedupeerden communiceren

31066-1365
Indiener Roelien Kamminga
Kamerlid VVD

Motie van het lid Piri c.s. over een actieplan voor hulp aan de jezidi-gemeenschap in Noord-Irak

29754-686

Motie van het lid Van der Werf over het gevaar van uitreis voor de nationale veiligheid meenemen in het besluitvormingsproces rond intrekking van nationaliteit

29754-682

Motie van de leden Van der Werf en Kuik over op basis van objectieve criteria komen tot contouren van een nieuwe politieverdeelsleutel

29628-1176

Gewijzigde motie van het lid Van der Werf c.s. over de oprichting van een samenwerkingsverband voor werkgevers en werknemers van beroepsgroepen die onder druk staan faciliteren en stimuleren (t.v.v. 36360-VI-19)

36360-VI-21