Frank Wassenberg

Samenvatting

Frank Wassenberg is geboren in Heer op 2 mei 1966 en woont in Geleen. Hij is in totaal 7 jaar actief in de Tweede Kamer, 2596 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Schriftelijke vragen

 1. De snel stijgende dierenartskosten, waardoor essentiële dierkundige zorg voor velen onbetaalbaar wordt.

  Gericht aan: P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 2. Het niet controleren op het verdoven van paling voor de slacht

  Gericht aan: P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 3. Toenemende stroperij

  Gericht aan: Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

 4. Het adequaat beschermen van kwetsbare en unieke natuur en koraal op en rondom de BES-eilanden

  Gericht aan: H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 5. Natuurherstel na drugsdumpingen

  Gericht aan: D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

 6. Het bericht dat de politie op grote schaal persoonsgegevens opvraagt van demonstranten

  Gericht aan: D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

 7. Bedrijfsmatige houders van dieren die telkens opnieuw dieren mishandelen of verwaarlozen

  Gericht aan: D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

 8. De verlengde VN-sessie over het wereldzeeënverdrag

  Gericht aan: W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

 9. Mogelijk illegale afvalinjecties door de NAM in de Noordzee en het Waddengebied

  Gericht aan: Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Mondelinge vragen

 1. De politie die een verbod op vuurwerk eist (AD, 24 mei 2019)

  Gericht aan: F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

 2. Het bericht dat Chemours tonnen GenX-afval terug moet halen uit Italië na een milieuschandaal (Ad.nl, 8 februari 2019)

  Gericht aan: S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

 3. 2019

  2018
 4. Het bericht dat giftige PFAS wijdverspreid aangetroffen worden en het RIVM de norm van de EFSA betwist (Ftm.nl, 1 december 2018)

  Gericht aan: S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

 5. Het bericht ‘Provincie Zuid-Holland: Beweringen Chemours zijn niet waar’ (Rijnmond.nl, 3 maart 2018)

  Gericht aan: S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Amendementen