Kameractiviteiten

21
nov
Het kennelijk uitblijven van bestuurlijk overleg met de convenantpartners over het onverdoofd slachten
Gericht aan: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
21
nov
Een 'family day'
Gericht aan: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
14
nov
Het bericht dat de rechter het besluit tot afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig heeft verklaard
Gericht aan: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
05
nov
Het bericht dat de bouwers van een windmolenpark de vergunning van voormalige eendenfokkerijen misbruiken om een windmolenpark te realiseren
Gericht aan: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
01
nov
Het bericht dat 600 miljoen euro uit het Waddenfonds is uitgegeven zonder dat de natuur erop vooruit is gegaan
Gericht aan: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat