Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Barbara Visser

Schriftelijke vragen

 • Paspoortcontroles door luchtvaartmaatschappijen

  ...Welke eigen afwegingen kunnen zij hierin maken om al dan niet over te gaan tot identiteitsbewijscontroles Wat is de taakverdeling tussen de Marechaussee en luchtvaartmaatschappijen bij de identiteitscontrole van luchtvaartpassagiers 9 Klopt het dat indien luchtvaartmaatschappijen het identiteitsbewijs...

  Kamervragen

  26-09-2017

 • De gevolgen van toenemende agressie verstekelingen

  ... 2017Z12697 Vragen van de leden Visser en Azmani (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de gevolgen van toenemende agressie verstekelingen (ingezonden 26 september 2017) 1 Heeft u kennisgenomen van de berichten “Truckers rijden niet meer op Engeland” en “Kies bij twijfel...

  Kamervragen

  26-09-2017

 • Fraude op Schiphol

  ...6 Herkent u zich in de kritiek in het NRC-artikel dat de kwaliteit van de bouwwerken op Schiphol te wensen over laat Zo nee, waarom niet 7 Hoe verhoudt de kritiek uit het NRC-artikel zich tot de uitkomsten van het onderzoek naar het investerings- en aanbestedingsproces, waar Schiphol opdracht toe heeft...

  Kamervragen

  30-08-2017

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

meer amendementen

Moties

meer moties