Kameractiviteiten

19
mei
De mogelijke bouw van huizen ten kosten van waardevolle natuur op Bonaire
Gericht aan: H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
13
mei
Het nieuwe onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van landbouwgif
Gericht aan: H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
12
mei
Het inschakelen van jagers bij tellingen van dieren.
Gericht aan: Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
12
mei
Het afschieten van grote grazers in de Oostvaardersplassen
Gericht aan: Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
12
mei
Het doden van zwanen op lugubere wijze
Gericht aan: Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof