Kameractiviteiten

17
sep
Het bericht ‘Rijk wist in 2016 al van meningokok-gevaar’
Gericht aan: P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
19
jun
Het bericht ‘Veel bewoners van sociale huurwoningen verdienen te veel’
Gericht aan: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
11
apr
de langere betalingstermijn aan Mkb'ers
Gericht aan: M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
19
feb
Vragen van de leden Becker en Veldman (beiden VVD) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het voorbereiden van de Rotterdamse haven op de Brexit
Gericht aan: S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
09
feb
Het omzeilen van de Wet Markt en Overheid
Gericht aan: M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat