Eline Vedder

Portretfoto Eline Vedder met partijlogo CDA

Samenvatting

Eline Vedder is geboren in Dordrecht op 25 april 1979 en woont in Ruinerwold. Zij is in totaal 410 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Eline Vedder.

Amendement van de leden Grinwis en Vedder ter vervanging van nr. 28 over hogere leges voor herhaaldelijk in het ongelijk gestelde verhuurders

36496-57

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 27 over specificering van de evaluatie

36496-56

Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 51 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten

36496-54

Amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 43 over het wettelijk borgen van bouw en beheer van middenhuurwoningen als taak van de toegelaten instellingen

36496-53
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66

Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 46 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten

36496-51

Gewijzigd amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 32 over het stimuleren van verduurzamingsmaatregelen boven de liberalisatiegrens

36496-52
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66

Nader gewijzigd amendement van de leden De Hoop en Vedder ter vervanging van nr. 40 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten

36496-46

Amendement van de leden Paternotte en Vedder ter vervanging van nr. 35 over een opslag van 35% voor rijksmonumenten

36496-44
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66

Amendement van de leden De Hoop en Vedder ter vervanging van nr. 29 over beoordeling van de servicekosten voor alle huurders

36496-45

Amendement van de leden Paternotte en Vedder over het wettelijk borgen van bouw en beheer van middenhuurwoningen als taak van de toegelaten instellingen

36496-43
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 9 over het facultatief maken van de tariefdifferentiatie voor de watersysteemheffing tussen woningen en niet-woningen binnen de categorie gebouwd

36412-17

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 19 over verlenging van de maximering van de huurprijsverhoging met vijf jaar en een evaluatie

36511-20

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 13 over verlenging van de maximering van de huurprijsverhoging met vijf jaar en een evaluatie

36511-19

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 11 over een verjaringstermijn van twee jaar voor huurverhogingen

36511-18

Gewijzigd amendement van de leden Flach en Vedder ter vervanging van nr. 13 over een grondslag om bij amvb regels te stellen over het bedrijfsmatig houden van dieren rekening houdend met een redelijke overgangstermijn en terugverdientijd

35746-33
Indiener André Flach
Kamerlid SGP