Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Madeleine van Toorenburg

Moties

 • Motie van het lid Van Toorenburg over het intrekken of oormerken van paspoorten van veroordeelde zedendelinquenten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 31 015 Nr. 171 Kindermishandeling Constaterende dat verschillende veroordeelde Nederlandse zedendelinquenten in het buitenland ongestoord nieuwe minderjarige slachtoffers kunnen maken; constaterende dat het toezicht op zedendelinquenten die afreizen naar het buitenland onvoldoende en onvolledig is; overwegende dat er op dit moment weinig of geen mogelijkheden zijn om paspoort van veroordeelde zedendelinquenten in te trekken of te oormerken; verzoekt de regering met voorstellen te komen die mogelijk maken dat paspoorten van veroordeelde zedendelinquenten gemarkeerd kunnen worden of ingetrokken; en gaat over tot de orde van de dag. Van Toorenburg MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG Voorgesteld...

  Moties

  31015-171

  13-03-2019

 • Motie van het lid Van Toorenburg over het meenemen van verdenkingen van ernstige strafbare feiten in een adoptieprocedure

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 33 836 Personen- en familierecht • Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG Voorgesteld 13 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gedurende een procedure om in aanmerking te komen voor adoptie, wel eventuele veroordelingen worden betrokken bij de screening, maar niet verdenkingen van strafbare feiten; verzoekt de regering te onderzoeken of ook verdenkingen van ernstige strafbare feiten, zoals zedenzaken, kunnen worden meegenomen bij de beoordeling of een aspirant-adoptieouder daadwerkelijk mag adopteren, en gaat over tot de orde van de dag, Van Toorenburg ...

  Moties

  33836-39

  13-03-2019

 • Motie van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg over de strafbandbreedte van het OM en de daadwerkelijk opgelegde straffen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 31 015 Kindermishandeling Nr. 169 Laan-Geselschap Van Toorenburg en gaat over tot de orde van de dag, MOTIE VAN DE LEDEN LAAN-GESELSCHAP EN VAN TOORENBURG Voorgesteld 13 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat, de strafbandbreedte van seksueel misbruik van minderjarigen volgens de richtlijn van het Openbaar Ministerie begint bij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken en eindigt bij 48 maanden; ' nstaterende dat, het aan de beoordelaar is om, kijkend naar de omstandigheden, te bepalen of er bij strafvordering plaats is voor een taakstraf, boete en/of een voorwaardelijk strafdeel; - erwegende dat, het voor slachtoffers van seksueel misbruik van minderjarigen...

  Moties

  31015-169

  13-03-2019

 • Motie van het lid Van Toorenburg over het mogelijk maken van een ontsleutelplicht

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 31 015 Nr. 170 Van Toorenburg Kindermishandeling MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG Voorgesteld 13 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterendg dat kinderpornografisch materiaal steeds vaker op versleutelde digitale gegevensdragers te vinden is; constaterend g dat in een eerder wetsvoorstel een ontsleutelplicht was opgenomen, die de verdachte verplicht mee te werken aan het ontsleutelen van gegevensdragers, constaterende)dat deze ontsleutelplicht alsnog uit het wetsvoorstel werd geschrapt; overwegende dat, onder strikte voorwaarden, een ontsleutelpliat niet onverenigbaar is met het nemo-teneturbeginsel en dat een dergelijke plicht ook in andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk...

  Moties

  31015-170

  13-03-2019

 • Gewijzigde motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters van experimenteergebieden (t.v.v. 34997-22)

  ...de beraadslaging, Overwegende dat maximaal tien gemeenten geselecteerd zullen worden om mee te doen aan het experiment gesloten coffeeshopketen; Overwegende dat burgemeesters in deze gemeenten extra belast zullen worden met mogelijke sluitingen van coffeeshops indien zij niet wensen mee te doen aan het experiment; Overwegende dat meerdere burgemeesters ernstig worden bedreigd vanwege hun strijd tegen (drugs)criminaliteit; Spreekt uit het wenselijk te vinden dat burgemeesters van experimentgemeenten in het kader van hun eigen veiligheid begeleid worden bij mogelijke sluiting van coffeeshops; Verzoekt de regering voor aanvang van het experiment te inventariseren op welke wijze burgemeestersi ondersteund kunnen worden en daarover de Kamer te informeren....

  Moties

  34997-24

  17-01-2019

 • Motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters

  ...tien gemeenten geselecteerd zullen worden om mee te doen aan het experiment gesloten coffeeshopketen; Overwegende dat burgemeesters in deze gemeenten extra belast zullen worden met mogelijke sluitingen van coffeeshops indien zij niet wensen mee te doen aan het experiment; Overwegende dat meerdere burgemeesters ernstig worden bedreigd vanwege hun strijd tegen (drugs)criminaliteit; Spreekt uit het wenselijk te vinden dat burgemeesters van experimentgemeenten in het kader van hun eigen veiligheid begeleid worden bij mogelijke sluiting van coffeeshops; Verzoekt de regering voor aanvang van het experiment te inventariseren op welke wijze burgemeesters ondersteund kunnen worden en daarover de Kamer te informeren. En gaat over tot de orde van de dag,...

  Moties

  34997-22

  17-01-2019

 • Gewijzigde motie van het lid Van Dam c.s. over inzicht in de inzet van de politie op het vlak van verkeershandhaving (t.v.v. 35000-VI-46)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 35 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 46 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de laatste jaren sprake is van een zeer grote stijging van het aantal zwaargewonde verkeersdeelnemers, waarvan een substantieel deel veroorzaakt wordt door recidiverende daders die onder invloed achter het stuur zaten; constaterende dat per 1 januari 2019 door de minister van Justitie en Veiligheid de nieuwe veiligheidsagenda met daarin de landelijke beleidsdoelstellingen ten aanzien van de politie voor de komende vier...

  Moties

  35000-VI-81

  11-12-2018

 • Nader gewijzigde motie van het lid Van Dam c.s. over inzicht in de inzet van de politie op het vlak van verkeershandhaving (t.v.v. 35000-VI-81)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 35 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 Nr. NADER GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 46 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de laatste jaren sprake is van een zeer grote stijging van het aantal zwaargewonde verkeersdeelnemers, waarvan een substantieel deel veroorzaakt wordt door recidiverende daders die onder invloed achter het stuur zaten; constaterende dat per 1 januari 2019 door de minister van Justitie en Veiligheid de nieuwe veiligheidsagenda met daarin de landelijke beleidsdoelstellingen ten aanzien van de politie voor de komende...

  Moties

  35000-VI-82

  11-12-2018

 • Motie van het lid Van Toorenburg over een korpsmarinier bureaucratie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 928 Initiatiefnota van het lid Van Dam over "Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat" • Nr. 5 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 november 2018 en gaat over tot de orde van de dag, Van Toorenburg De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat politiewerk bol staat van protocollen, papierwerk, notificaties en andere vormen van onnodige bureaucratisering; constaterende dat door de jaren heen ter bestrijding van bureaucratie al heel veel projecten en programma's zijn ingesteld, zonder dat die wezenlijk tot verlichting hebben geleid; overwegende dat een aanzienlijk deel van de bureaucratie door de politieorganisatie zelf in stand wordt...

  Moties

  34928-5

  26-11-2018

 • Motie van het lid Van Toorenburg over het instellen van een interne, onafhankelijke politie-ombudsman

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 928 Initiatiefnota van het lid Van Dam over "Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat" Nr. 4 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 november 2018 De Kamer, en gaat over tot de orde van de dag, Van Toorenburg gehoord de beraadslaging, constaterende dat met de vorming van de Nationale Politie één van de grootste overheidsorganisaties is ontstaan, met ruim 60.000 medewerkers, aangestuurd door één landelijke korpsleiding; constaterende dat in een grote organisatie — ondanks alle goede bedoeling van de leiding — individuele medewerkers in de knel kunnen raken; overwegende dat politiewerk werk in de frontlinie van de samenleving is, waarbij...

  Moties

  34928-4

  26-11-2018

 • Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over kosteloze rechtshulppakketten voor slachtoffers

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. Voorgesteld 22 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat in het nieuwe stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand voor veelvoorkomende juridische problemen gewerkt gaat worden met rechtshulppakketten; Verzoekt de regering bij het laten ontwikkelen van rechtshulppakketten met voorrang aandacht te besteden aan het inrichten van rechtshulppakketten voor slachtoffers en deze conform bestaande afspraken kosteloos beschikbaar te steilen aan slachtoffers van ernstige gewelds- edzedendelicten; En gaat over tot...

  Moties

  35000-VI-47

  22-11-2018

 • Motie van het lid Voordewind c.s. over de geloofwaardigheid van de bekering beoordelen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 Nr. 66 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. Voorgesteld 22 november 2018 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de nieuwe werkinstructie voor de beoordeling van asielverzoeken van Ihbti's en bekeerlingen voor Ihbti's kan leiden tot herbeoordeling van eerder genomen beslissingen in die gevallen dat de overwegingen vrijwel uitsluitend zagen op het bewustwordingsproces en/of zelfacceptatie; Overwegende dat in de brief aan de TK van 14 november jl. niet wordt ingegaan op situaties waarin de nieuwe werkinstructie voor bekeerlingen zal leiden tot herbeoordeling van...

  Moties

  35000-VI-66

  22-11-2018

 • Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over onderzoek naar de toepassing van de discretionaire bevoegdheid door de staatssecretaris

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. Voorgesteld 22 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de discretionaire bevoegdheid v an de staatssecretaris ter discussie is gesteld, Constaterende dat intrinsiek is aan ieder rechtssysteem dat moet worden gekeken of de gevolgen van de toepassing van een bepaalde rechtsregel in een individueel geval wel te billijken is en de discretionaire bevoegdheid daarom niet kan worden geschrapt, Overwegende dat de beginselen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid vereisen dat de staatssecretaris bij de weging...

  Moties

  35000-VI-49

  22-11-2018

 • Motie van het lid Van Dam c.s. over verkeersveiligheid opnemen in de veiligheidsagenda

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S. Voorgesteld 22 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat per 1 januari 2019 door de minister van justitie en veiligheid de nieuwe veiligheidsagenda met daarin de landelijke beleidsdoelstellingen ten aanzien van de politie voor de komende 4 jaren wordt vastgelegd; constaterende dat de laatste jaren sprake is van een zeer grote stijging van het aantal zwaar gewonde verkeersdeelnemers, waarvan een substantieel deel veroorzaakt wordt door recidiverende daders die onder invloed achter het stuur zaten; constaterende...

  Moties

  35000-VI-46

  22-11-2018

 • Motie van de leden Van Toorenburg en Van Oosten over een zelfstandig woonverbod voor daders van zware gewelds- en zedenmisdrijven

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN VAN OOSTEN. Voorgesteld 22 november 201.8 De Kamer, - gehoord de beraadslaging, overwegende dat het zeer.onwenselijk is dat slachtoffers in hun eigen woonomgeving geconfronteerd kunnen worden met daders die na hun vrijlating weer gaan wonen in de oude omgeving; constaterende dat er op dit moment slechts met een locatieverbod via de Wet langdurig Toezicht beperkende maatregelen ten aanzien van de woonplaats kunnen worden opgelegd aan daders; Verzoekt de regering te bezien hoe een zelfstandig woonverbod dat permanent dan wel voor...

  Moties

  35000-VI-48

  22-11-2018

123456...26volgende 15 resultaten