Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Madeleine van Toorenburg

Schriftelijke vragen

 • Het bericht ‘Boek over politieonderzoek Nicole van den Hurk moet worden aangepast’

  ...Deelt u de mening dat de positie van slachtoffers en nabestaanden nog altijd te kwetsbaar is en dat hun belangen beter moeten worden verankerd in de regelgeving en dat in de praktijk beter op handhaving van bestaande regelgeving moet worden toegezien 9. Bent u bereid de werkwijze voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens 10. Deelt u de grote zorgen over de wijze waarop met de belangen van slachtoffers en nabestaanden wordt omgegaan, indien een misdrijf en een strafzaak veel media-aandacht trekt en zijn voornemens over onderhavige problematiek een hoorzitting te organiseren Verstrekt u alle betrokkenen ruimhartig toestemming hieraan hun bijdrage te leveren 11. Acht u het mogelijk dat deze praktijk tot gevolg kan hebben dat familieleden...

  Kamervragen

  16-04-2019

 • Het bericht ‘Wetenschappelijke studie laat zien: hoe sterker de wiet, des te groter de kans op psychose’

  ... 2019Z05557 Vragen van het lid Toorenburg (CDA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Wetenschappelijke studie laat zien: hoe sterker de wiet, des te groter de kans op psychose’ (ingezonden 21 maart 2019) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Wetenschappelijke studie laat zien: hoe sterker de wiet, des te groter de kans op psychose’ 1) 2 Hoe beoordeelt u de onderzoeksresultaten van de internationale groep onderzoekers die aantonen dat er een link is tussen cannabisgebruik en psychoses door ook de sterkte van de gebruikte cannabis te bekijken 3 Gaat dit onderzoek volgens u gevolgen hebben voor de wijze waarop zorginstanties om zullen gaan met cannabisgebruik Welke mogelijkheden...

  Kamervragen

  21-03-2019

 • Het bericht ‘Onverbeterlijke criminele asielzoeker heeft vrij spel’.

  ... 2019Z04318 Vragen van de leden Van Toorenburg en Van Dam (beiden CDA) aan de staatssecretaris en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Onverbeterlijke criminele asielzoeker heeft vrij spel’. (ingezonden 6 maart 2019) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Onverbeterlijke criminele asielzoeker heeft vrij spel' 1) 2 Is het waar dat criminele bewoners van azielzoekerscentra (azc's) eenvoudig ergens anders “toeslaan als ze van azc wisselen" omdat ze vrij spel hebben omdat ze niet worden gevolgd en geen dossiers over hen worden aangemaakt Zo ja, waarom worden ze niet gevolgd en waarom wordt niet aan dossiervorming gedaan 3 Herkent u de vraag van de politie Kampen om een landelijke database zodat niet achteraf maar...

  Kamervragen

  06-03-2019

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

meer amendementen

Moties

 • Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over opschorting van de visumliberalisatie voor Albanië via de noodremprocedure

  ... TVeWrgEadEerDjaaE r 2K01A8M-20E19R DER STATEN-GENERAAL 2 29 911 Nr 239 Bestrijding georganiseerde criminaliteit MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C S Voorgesteld 11 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er sprake is van een flinke toename van criminele activiteiten door de Albanese maffia in Nedeiland, overwegende dat deze criminele organisaties misbruik maken van de mogelijkheid om visumvrij door Europa te reizen en daarmee hun smokkelnetwerk veider uitbreiden, constaterende dat het opschorten van de visumplicht voor Albame gebonden was aan diverse voorwaarden zoals het tegengaan van grensoverschrijdende criminaliteit, verzoekt de regering bij de Europese Commissie het verzoek in te dienen om de noodremprocedure in...

  Moties

  29911-239

  11-04-2019

 • Motie van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg over alle Albanese inklimmers overdragen aan de Dienst Terugkeer en Vertrek

  ... VTeWrgaEdEerDjaaE r 2K01A8-M20E19R DER STATEN-GENERAAL 2 29 911 Nr 242 Bestrijding georganiseerde criminaliteit MOTIE VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN VAN TOORENBURG Voorgesteld 11 apnl 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat Albanese inklimmers in vrachtwagens niet in alle gevallen worden overgedragen aan de Dienst Terugkeer en Vertrek, van mening, dat dit wel het geval zou moeten zijn, constaterende, dat een uniforme werkwijze van de politie hierbij kan helpen, verzoekt de regering de politie te verzoeken in beginsel alle Albanese inklimmers over te dragen aan de Dienst Terugkeer en Vertrek, en gaat over tot de orde van de dag Van Wijngaarden 4 ...

  Moties

  29911-242

  11-04-2019

 • Gewijzigde motie van het lid Drost c.s. over een systematiek voor de financiering van intakes bij forensisch psychiatrische afdelingen en klinieken (t.v.v. 33628-56)

  ...bij DJI en in de forensische zorg te vergroten; overwegende dat het van belang is dat deze maatregelen niet enkel op papier maar ook in de praktijk echt een verandering van werkwijze inhouden, zoals ook de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers bepleit; constaterende dat de Inspectie Justitie en Veiligheid stelt dat een volledige eigen intake in de Forensische Psychiatrische Afdeling zelden gebeurt, mede omdat de financieringssystematiek hierin niet voorziet; verzoekt de regering te komen tot een systematiek waarin wordt voorzien in de financiering van de intakes bij Forensische Psychiatrische Afdelingen en Forensische Psychiatrische Klinieken, en gaat over tot de orde van de dag. Drost Van Wijngaarden Van Toorenburg Groothuizen Van der Staaij...

  Moties

  33628-59

  09-04-2019

meer moties