Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Madeleine van Toorenburg

Schriftelijke vragen

 • Het bericht 'Overloon vraagt om actie tegen ‘foute vluchtelingen’'

  ... 2019Z09085 Vragen van de leden Van Toorenburg en Ronnes (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht Overloon vraagt om actie tegen ‘foute vluchtelingen’ (ingezonden 7 mei 2019) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht Overloon vraagt om actie tegen ‘foute vluchtelingen' en van de brief van de buurtbewoners van het ásielzoekerscentrum(AZC) 1) 2 Herkent u het beeld dat bij er de instanties een gevoel van machteloosheid bestaat zoals de inwoners stellen 3 Klopt het, dat ze er maar aan moeten wennen en dat de bewoners tijdens een bijeenkomst van politie en gemeente te horen hebben gekregen camera’s op te hangen, een hond te nemen, een hek te plaatsen en verdachte situaties meteen te melden via 112...

  Kamervragen

  07-05-2019

 • Het bericht ‘De behandeldirecteur van de PI Vught die zwaar blunderde bij de overplaatsing van Michael P. is nu bestuurder van Fivoor’

  ... 2019Z09081 Vragen van de leden Van den Berg en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘De behandeldirecteur van de PI Vught die zwaar blunderde bij de overplaatsing van Michael P. is nu bestuurder van Fivoor’ (ingezonden 7 mei 2019) 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Promotie directeur bajes ondanks geblunder rond Michael P.’ 1) 2. Herinnert u zich dat tijdens de behandeling van de rapporten over het detentieverleden van Michael P. van de zijde van het kabinet herhaaldelijk aangegeven is dat de regering niet over individueel personeelsbeleid gaat Maar kan een directeur over wiens beleid zo vernietigend is geoordeeld, degene...

  Kamervragen

  07-05-2019

 • Het bericht dat de dodenherdenking in Vught is verstoord door gejoel en geroep van de PI Vught

  ... 2019Z09050 Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat de dodenherdenking in Vught is verstoord door gejoel en geroep van de PI Vught (ingezonden 6 mei 2019) 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de dodenherdenking in Vught is verstoord door gejoel en geroep vanuit de PI Vught 1) 2. Kunt u begrijpen dat de geluiden buitengewoon verstorend waren en de mensen die bij de herdenking aanwezig waren, diep hebben geraakt Hoe heeft dit kunnen gebeuren 4. Deelt u de mening dat, het geroep dat miniutenlang doorging en aanving op het moment dat de stilte inging, deze wijze van verstoren van de dodenherdenking absoluut onaanvaardbaar is 3. Welke maatregelen worden genomen tegen de personen...

  Kamervragen

  06-05-2019

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

meer amendementen

Moties

 • Motie van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg over in kaart brengen van de aanpak van dierenextremisme

  ... VTeWrgaEdEerDjaaE r 2K01A8-M20E19R DER STATEN-GENERAAL 2 35 080 Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelhng actuele delictsvormen) Nr 18 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN VAN TOORENBURG Voorgesteld 16 mei 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een gewelddadige groep van dierenextremisten een boeiengezin in Boxtel grote angst heeft aangejaagd, vernieling heeft aangericht, dieren mogelijk ziektes heeft overgebracht en dat deze groep d erenextremisten nieuwe acties heeft aangekondigd o‘ernet.„erde dat boeren mede hieidoor meer en meer in angst leven, (»enk egende dat versterking van kennis...

  Moties

  35080-18

  16-05-2019

 • Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over verhoging van de kennis over huwelijkse gevangenschap bij de politie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 VI Nr 109 2 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 MOTIE VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN C S Voorgesteld 24 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, con,taterende dat belanghebbenden aangeven het opnemen van aangifte wegens hu k elijksdwang huv,elijkse ge‘angensehap of het in strijd met de wet sluiten van een religieus huwelijk niet altijd soepel verloopt op politiebureaus, overwegende dat het doen van aangifte bij de politie van belang is voor registratie en venolging indien er sprake is van huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap of het in strijd met de wet sluiten van een religieus huwelijk o‘erwegende...

  Moties

  35000-VI-109

  24-04-2019

 • Motie van de leden Van Toorenburg en Van Wijngaarden over onderzoeken of in het buitenland gesloten kindhuwelijken in Nederland niet erkend kunnen worden

  ... VTeWrgaEdEerDjaaE r 2K01A8-M20E19R DER STATEN-GENERAAL 2 35 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 Nr 108 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN VAN WIJNGAARDEN Voorgesteld 24 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kindhuweliiken zeer onwenselijk zijn en in Nederland nooit erkend mogen worden, constaterende dat er in 2015 een wetsvoorstel in de Kamer is aangenomen dat alle mogelijkheden om te trouwen voor je 18e deed doen vervallen, constaterende dat daarmee de Kamer resoluut heeft aangegeven dat er voor kindhuwelijken geen plek is in Nederland, constaterende dat kindhuwelijken gesloten in het buitenland, wel in Nederland erkend worden indien de...

  Moties

  35000-VI-108

  24-04-2019

meer moties