Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Liesbeth van Tongeren

Moties

 • Motie van het lid Moorlag c.s. over de gaswinning sneller en verder terugbrengen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Moorlag Van Tongeren Beckerman Wassenberg Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 98 MOTIE VAN HET LID MOORLAG C.S. Voorgesteld 14 december 2017 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat minder gaswinning leidt tót minder bevingen en de schade er nog dagelijks toeneemt; overwegende dat de reductie van slechts 1,5 miljard m3 die •voor de kabinetsperiode 2017 — 2021 is vastgesteld, onvoldoende is voor de veiligheid in Groningen; verzoekt' de regering de gaswinning sneller...

  Moties

  34775-XIII-98

  14-12-2017

 • Motie van het lid Van Tongeren over verspilling van aardgas

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Van Tongeren Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 75 MOTIE VAN LIET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 14 december 2017 • De Kamer, • gehoord de beraadslaging, constaterende dat door het MKB jaarlijks voor 300 miljoen euro (600 miljoen kubieke meter) aan Gronings gas wordt verspild door het verwarmen van lege winkels en kantoren, overwegende dat het tegengaan van deze verspilling, door bijvoorbeeld het waterzijdig ( inregelen van cv-installaties en het gebruikt van timers, bijdraagt aan...

  Moties

  34775-XIII-75

  14-12-2017

 • Motie van het lid Van Tongeren over een tegemoetkoming bij afsluiten van de gasaansluiting

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 • 34 775 XIII - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, overwegende dat er de laatste jaren steeds hogere kosten verbonden zijn aan het laten afsluiten van de gasaansluiting, overwegende dat het wenselijk is om iedereen die, in lijn met de kabinetsambitie om in 2050 . geheel van het aardgas af te zijn, af wil van de aansluiting op het gasnetwerk daarbij te ondersteunen, verzoekt de regering ervoor...

  Moties

  34775-XIII-76

  14-12-2017

 • Motie van het lid Van Tongeren over omlaag brengen van het verbruik van Gronings gas

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 74 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Gronings gas in het buitenland gebruikt wordt om elektriciteit wekken, p te overwegende dat voor verwarming vaak nog geen afdoende alternatief is maar dat er voor stroomopwekking ruim voldoende capaciteit is in West Europa.en de regering als doel heeft om het Groningsgasverbruik omlaag te brengen, • verzoekt de regering met prioriteit...

  Moties

  34775-XIII-74

  14-12-2017

 • Motie van het lid Van Tongeren over de verantwoordelijkheid van de NAM voor mijnbouwschade

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Van Tongeren 2 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 77 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer; gehoord de beraadslaging, constaterende dat de NAM verantwoordelijkheid heeft voor mijnbouwschade als gevolg van de gaswinning in Groningen, constaterende dat de NAM een relatief laag eigen vermogen heeft, verzoekt de regering zich ervan te verzekeren dat er voldoende vermogen is bij de NAM om bij een zware aardbeving of over langere tijdsperiode de mijnbouwschade...

  Moties

  34775-XIII-77

  14-12-2017

 • Motie van het lid Jetten c.s. over het laten participeren van EBN in geothermieprojecten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 94 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat Warmte uit de aarde een constante bron van'schone'energie-is die benut kan worden door toepassing van (ultradiepe) geothermie; Overwegende dat geothermie de potentie heeft een belangrijke rotte spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de energietransitie en dat het daarom van belang is dat deze jonge sector toekomstbestendig...

  Moties

  34775-XIII-94

  14-12-2017

 • Motie van het lid Beckerman c.s. over het maken van winst door het Centrum Veilig Wonen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Nr. 86 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat het Centrum Veilig Wonen 2.4 miljoen heeft verdiend aan de afhandeling van aardbevingsschade; Constaterende dat vele gezinnen tevergeefs wachten op een adequate schade afhandeling; Spreekt uit dat het maken van winst door het Centrum Veilig Wonen zeer ongewenst is, en gaat over tot de orde van de dag Beckerman Vaststelling van de, begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 ...

  Moties

  34775-XIII-86

  14-12-2017

 • Motie van het lid Moorlag c.s. over nadelen van gaswinning voor Groningers wegnemen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 97 • MOTIE VAN HET LID MOORLAG C.S. Voorgesteld 14 december 2017 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de minister heeft gesteld dat in het gaswinningsgebied Groningen sprake is van overheidsfalen, overwegende dat Groningers door de gaswinning niet in een nadeliger positie mogen verkeren dan inwoners elders in Nederland; verzoekt de regering als leidend principe te nemen dat ieder nadeel dat Groningers lijden door de gaswinning...

  Moties

  34775-XIII-97

  14-12-2017

 • Motie van de leden Voortman en Van Tongeren over een lagere huur voor woningen in het aardbevingsgebied

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018 Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN VAN TONGEREN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen veel huizen van woningcorporaties staan die niet in goede staat verkeren; overwegende, dat het in veel gevallen niet duidelijk is of deze woningen gesloopt of aardbevingsbestendig gemaakt zullen gaan worden en woningcorporaties (groot) onderhoud hierdoor steeds uitstellen; overwegende dat woningcorporaties in Groningen zelf zeggen dat door het uitgestelde onderhoud het woongenot...

  Moties

  34775-XVIII-15

  11-12-2017

 • Motie van het lid Van Tongeren over onmogelijk maken van smartphonegebruik tijdens de rit

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34;1X II Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 29 november 2017 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de veiligheid op weg en spoor van groot belang is en dat overheden, spoor- en busbedrijven vele chauffeurs en machinisten in dienst hebben; Constaterende dat de regering het goede voorbeeld geeft door voor haar eigen chauffeurs afleiding door smartphone gebruik tijdens de rit technisch onmogelijk te maken; , Verzoekt de regering om met alle relevante overheden en vervoersbedrijven in overleg te treden om smartphone gebruik tijdens de rit technisch...

  Moties

  34775-XII-24

  29-11-2017

 • Motie van het lid Van Tongeren over het gebruik van afleidende apparaten onmogelijk maken

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderj aar 2017-2018 34 7$5 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 29 november 2017 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, - Constaterende dat het aantal doden en zwaargewonden in het verkeenisinds een aantal jaren weenstijgt o.a. doordat mobiel telefoongebruik bestuurders afleidt; Constaterende dat 'appen' door bestuurders met mobiele telefoons ook technisch kan worden voorkomen; Overwegende dat het verbod sinds 2002 tot nu toe onvoldoende succesvol is gebleken; - Overwegende dat er een grote verkeersveiligheidscoalitie van maatschappelijke organisaties zoals de ANWB en VeiligVerkeerNederland...

  Moties

  34775-XII-26

  29-11-2017

 • Motie van de leden Van Tongeren en Sienot over chauffeur-ondersteunende opties van auto's

  ...kennen; • Verzoekt de regering om samen met de sector afspraken te maken om bestuurders wegwijs te maken met de chauffeur-ondersteunende opties, bijvoorbeeld door bij de aanschaf van een nieuwe auto een praktische introductierit te geven en verzoekt de regering om in overleg met de rijschoolbranche en het CBR ervoor te zorgen dat bij rijlessen voldoende aandacht is voor deze moderne opties. En gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 ...

  Moties

  34775-XII-25

  29-11-2017

 • Motie van het lid Van Tongeren over voorrang voor de kwaliteit van drinkwater en grondwater

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 november 2017 De Kamer, •. gehoord de beraadslaging,' Constaterende dat mijnbouw een risico voor ons drinkwater met zich meebrengt; c-Lts • `--r ) Verzoekt de regering de kwaliteit van drinkwater en grondwater voorrang te geven en dit te verwerken in de structuurvisie ondergrond nv\dere IrC,Q.(jav.k. ( En gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren ...

  Moties

  34775-J-13

  27-11-2017

 • Motie van de leden Van Tongeren en Grashoff over aanvullende maatregelen bij de Kaderrichtlijn Water

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 J Nr. 12 Van Tongeren Grashoff Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN GRASHOFF Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 november 2017 De Kamer, Overwegende dat de grootste bedreiging van ons oppervlakte en drinkwater voortkomt uit nitraatvervuiling door de veehouderij; Constaterende dat in veertig grondwaterbeschermingsgebieden normoverschrijdingen van de Kaderrichtlijn Water dreigen of reeds aanwezig zijn; Verzoekt de regering in kaart te brengen welke aanvullende maatregelen nodig zijn zodat de afgesproken doelstellingen uit de Kaderrichtlijn.Water behaald zullen worden, En gaat over tot de orde van de...

  Moties

  34775-J-12

  27-11-2017

 • Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren c.s. over adviezen van provincies en gemeentes serieus nemen (t.v.v. 33529-390)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Gaswinning 29 684 Waddenzeebeleid Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 390 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de intentie van artikel 16 van de Mijnbouwwet is om inwoners, die zich betrokken voelen bij het betreffende gebied, een advies te laten geven via hun gekozen vertegenwoordigers, overwegende dat de omringende provincie en gemeentes zich uitgesproken hebben tegen mogelijke gaswinning boven Schiermonnikoog, verzoekt de regering deze adviezen serieus in overweging te nemen en hier transparant over te communiceren, en gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren Wassenberg Beckerman Moorlag...

  Moties

  33529-398

  21-11-2017

123456...78volgende 15 resultaten