Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Judith Tielen

Schriftelijke vragen

De brief getiteld ‘Kamervragen van het lid Van Kent (SP), het lid Gijs van Dijk (PvdA) en het lid Van Weyenberg (D66) over het bericht dat het concurrentiebeding vaak oneigenlijk wordt gebruikt’ van 18 december 2019 (referentie 2019-0000183382)

2019D53794
Indiener Martin Wörsdörfer
Kamerlid VVD