Aant Jelle Soepboer

Portretfoto Aant Jelle Soepboer met partijlogo NSC

Samenvatting

Aant Jelle Soepboer is geboren in Dongeradeel op 17 augustus 1989 en woont in Nijewier. Hij is in totaal 199 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Aant Jelle Soepboer.

Motie van het lid Soepboer over de werking en positie van de samenwerkingsverbanden herzien en sturen op één ondersteunings- en financieringsmodel

Motie van het lid Soepboer over het voortbestaan van het gespecialiseerd onderwijs garanderen voor leerlingen met specialistische onderwijs- of ondersteuningsbehoeften

Motie van het lid Soepboer over komen tot een concreet pakket van bewezen effectieve maatregelen om onveiligheid in en rond scholen aan te pakken

Motie van het lid Soepboer over komen tot wettelijk vastgelegde maximale klassengroottes in het funderend onderwijs

Motie van het lid Soepboer over onderzoek verrichten naar de relatie tussen incidenten van geweld, criminaliteit en pesten en de omvang en ligging van scholen

Motie van het lid Soepboer over het bevorderen van herinstroom in het mbo, bijvoorbeeld met een mbo-verklaring

Motie van het lid Soepboer over het bedrag van 332 miljoen euro uit het Groeifonds investeren in het direct versterken van de basisvaardigheden

36410-VIII-130

Gewijzigde motie van het lid Soepboer over naast de gehanteerde klokurennorm ook een maximumlesurennorm van 24 lesuren per week opnemen in de cao van het voortgezet onderwijs (t.v.v. 27923-472)

Motie van het lid Bikker c.s. over een wettelijke borging van Friestalig media-aanbod

36410-VII-98

Motie van het lid Soepboer c.s. over in beeld brengen wat nodig is voor een gelijkwaardige positie voor de Friese taal en cultuur in Fryslân

36410-VII-103

Motie van het lid Tuinman c.s. over borgen dat identiteitskaarten dan wel delen daarvan in het Frysk kunnen worden uitgegeven

36410-VII-101
Indiener Gijs Tuinman
Kamerlid BBB

Motie van het lid Soepboer over komen tot een geconcentreerder toezichtmodel, waarin goed onderwijs en goed bestuur het belangrijkst zijn

Motie van het lid De Hoop c.s. over de instandhouding van Afûk

36410-VII-97

Motie van het lid Soepboer over naast de gehanteerde klokurennorm ook een maximumlesurennorm van 24 lesuren per week opnemen in de cao van het voortgezet onderwijs

Motie van het lid De Hoop c.s. over in de nieuwe bestuursafspraak Friese taal en cultuur concrete maatregelen opnemen voor een gelijkwaardige positie van het Fries in de openbare ruimte

36410-VII-96