Kameractiviteiten

15
mrt
Het Eerlijk Pensioenlabel
Gericht aan: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
13
mrt
De Nationale Landschap Enquête van Natuurmonumenten
Gericht aan: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
12
mrt
Het probleem dat in België wonende grensarbeiders die in Nederland werken, maar werkloos worden, tussen hun 65e levensjaar en hun AOW-leeftijd noch recht op WW-uitkering uit België noch AOW uit Nederland ontvangen
Gericht aan: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
18
jan
Het artikel ‘Sturen op economische groei’ van secretaris-generaal Camps van het ministerie van Economische zaken en klimaat
Gericht aan: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
08
jan
Het bericht dat jonge gehandicapten geregeld geen uitkering krijgen terwijl ze er wel recht op hebben
Gericht aan: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid