Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Raymond de Roon

Mondelinge vragen

Het lid De Roon (PVV) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, bij afwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken, over de Turkse kritiek op het Nederlands beleid m.b.t. de Turkse minderheid in ons land (Nos.nl, 26 november 2014)

2014D44623
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV