Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Martin van Rooijen

Schriftelijke vragen

 • Pensioenen

  ...Deelt u de visie dat de bijdrage van een financieel product aan het risicoprofiel van een fonds daarom wel degelijk afhankelijk is van de overige beleggingen die een fonds in portefeuille heeft, namelijk van de vraag of het product de spreiding van de portefeuille vergroot of verkleint (de S10-berekening...

  Kamervragen

  23-05-2019

 • De doorrekeningen van het Klimaatakkoord

  ... 2019Z05471 Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de minister-president en de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de doorrekeningen van het Klimaatakkoord (ingezonden 20 maart 2019) 1 Bent u bekend met het feit dat er volgens de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)...

  Kamervragen

  20-03-2019

 • De brief van de minister ‘vernieuwing pensioenstelsel’

  ...CPB uitgaat van een stijging van de AOW-uitkering gelijk aan de groei van het BBP terwijl in werkelijkheid de stijging van de geschoonde consumentenprijzenindex wordt gevolgd 16 Zijn de budgettaire gevolgen van de voorstellen van het kabinet voor het temporiseren van de stijging van de AOW-leeftijd gebaseerd...

  Kamervragen

  21-02-2019

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

meer amendementen

Moties

meer moties