Kameractiviteiten

21
feb
De brief van de minister ‘vernieuwing pensioenstelsel’
Gericht aan: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
12
feb
Een keurpunt voor levend vee voor de Brexit en de extra capaciteit bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Gericht aan: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
06
feb
De brief van de minister van Financiën d.d. 5 februari 2019 over het op handen zijnde akkoord betreffende het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)
Gericht aan: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
04
feb
Koopkrachtcijfers van het Nibud
Gericht aan: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2019
2018
14
dec
Berichten dat de Scandinavische schuldenindustrie zich met woekerrentes richt op de Nederlandse zzp’er
Gericht aan: W.B. Hoekstra, minister van Financiën