Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Erik Ronnes

Schriftelijke vragen

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

meer amendementen

Moties

 • Motie van het lid Dik-Faber c.s.

  ... VTeWrgaEdEerDjaaE r 2K01A8-M20E19R DER STATEN-GENERAAL 2 34 682 Nationale Omgevingsvisie Nr 20 MOTIE VAN HET LID DIK -FABER C S Voorgesteld 22 mei 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het CBS concludeert dat zon op land veel sneller is gegroeid dan zon op dak, overwegende, dat...

  Moties

  34682-20

  22-05-2019

 • Motie van het lid Ronnes

  ... VTeWrgaEdEerDjaaE r 2K01A8M-20E19R DER STATEN-GENERAAL 2 34 682 Nationale Omgevingsvisie Nr 18 MOTIE VAN HET LID RONNES Voorgesteld 22 mei 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat wonen een giondrecht is terwijl er een groot tekort aan beschikbare woningen is, overwegende dat goede infiashuctuur...

  Moties

  34682-18

  22-05-2019

 • Motie van het lid Smeulders c.s.

  ... VTeWrgaEdEerDjaaE r 2K01A8M-20E19R DER STATEN-GENERAAL 2 34 682 Nationale Omgevingsvisie Nr 10 MOTIE VAN HET LID SMEULDERS C S Voorgesteld 22 mei 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in Brabant en Limburg veel onrust is ontstaan rondom het mogelijke extra buisleidingentrace tussen...

  Moties

  34682-10

  22-05-2019

meer moties