Kameractiviteiten

27
jul
Het potentiële gebruik van slimme meters voor energiebesparing
Gericht aan: E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
27
jul
De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen
Gericht aan: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
17
jul
Het bericht ‘Opmars No Cure, No Pay bureaus bij WOZ-bezwaren’
Gericht aan: S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
11
jul
Het bericht ‘Centrale Bank van Curaçao plaatst Ennia onder curatele’
Gericht aan: R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
26
jun
Meer dan 100 Nederlandse studenten die hun kamer moeten verlaten voor internationale studenten
Gericht aan: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap