Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Michel Rog

Mondelinge vragen

Het lid Rog (CDA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat alle overblijfkrachten op basisscholen een Verklaring Omtrent het Gedrag moeten overleggen terwijl de controle ontbreekt’ (Persdienst, 15 maart 2015)

2015D09623
Indiener Michel Rog
Kamerlid CDA