Kameractiviteiten

14
sep
Het bericht ‘Graaf Huyn College sluit bouwafdeling’
Gericht aan: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
28
jun
De berichten ‘Verus niet akkoord met nieuwe onderzoekskaders’ en ‘Inspectie mag geen richting geven aan kwaliteit’
Gericht aan: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
12
jun
Het niet publiceren van de namen van geslaagde leerlingen
Gericht aan: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
06
jun
Een weeffout in de wet aangaande de financiering van het Passend Onderwijs
Gericht aan: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
01
jun
De klachten over het centraal eindexamen Frans
Gericht aan: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media