Nevenactiviteiten van Wim-Jan Renkema

Reizen

  • 06-01-2019 - 10-01-2019 Zweden en Verenigd Koninkrijk
    Werkbezoek vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
    Betaald: Tweede Kamer der Staten-Generaal