Nevenactiviteiten van Lammert van Raan

Nevenfuncties

Voor sommige functies krijgen Kamerleden betaald, andere functies zijn onbetaald. Meer informatie over onderstaande nevenfuncties staat op de volledige lijst met nevenfuncties.

  • Lid bestuur Stichting fractie ondersteuning PvdD Noord Holland (2015 tot heden)
  • Directeur Van Raan B.V. (2010 tot heden)
  • Lid bestuur Stichting fractie ondersteuning PvdD Amsterdam (2010 tot heden)
  • Terugkeerregeling Stichting Zaam Amsterdam

Reizen

  • 14-11-2017 - 16-11-2017 Bonn, Duitsland
    Klimaatconferentie COP23 Bonn
    Betaald: Tweede Kamer der Staten- Generaal