Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Lammert van Raan

Schriftelijke vragen

 • Het bericht dat tientallen Haagse basisscholen Shell-festival Generation Discover boycotten

  ...1) https://www.ad.nl/den-haag/38-basisscholen-niet-naar-shell-festival~a82beb7d/ 2) https://www.denhaagcentraal.net/nieuws/duurzaamheid/38-basisscholen-boycotten-festival-shell/ 3) http://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/den_haagsession=9101 4) https://www.trouw.nl/home/gemeente-den-haag-steunt-het-scholierenfestival-van-shell-niet-langer~a18159d1/ 5) https://www.fluxenergie.nl/den-haag-neemt-afstand-van-festivalpartner-shell/ 6) https://www.voeks.nl/joomla/info/nieuws-artikelen/algemeen-informatie/1451-uitnodiging-generation-discover ...

  Kamervragen

  16-10-2018

 • Het verzet van VNO-NCW tegen ambitieus klimaatbeleid

  ...- “To be rather positive as long as it remains as a political statement, with no implications on the range of 2030 EU legislations (ETS, effort-sharing, etc.)” - “to oppose the new increase of ambition, using the usual arguments of global playing field, we cannot compensate for others, etc.” - “to challenge the process, such as the need for more transparency on the calculations, need for an impact assessment, risk of creating instability, etc.” - “to ‘minimise’ the issue arguing that the formalisation of a ‘de facto’ extra ambition is not what matters most.” 4)...

  Kamervragen

  28-09-2018

 • Het bericht dat farmaceutisch bedrijven voor miljarden aan belasting ontwijken

  ...10 Wat is uw oordeel over het voornemen van de farmaceutische bedrijven om te komen tot een gezamenlijk gedragscode over ‘verantwoorde prijsstelling’ Deelt u de mening van Farma ter Verantwoording dat zulke gedragscodes vaak gebruikt worden als doekje voor het bloeden en om wettelijke ingrepen zoals prijscontroles te voorkomen 11 Deelt u de mening dat er niet op vertrouwd kan worden dat bedrijven met een aantoonbaar dubieuze (belasting)moraal zichzelf winstbeperkende maatregelen zullen opleggen 2) 1) https://www.oxfamnovib.nl/Files/rapporten/2018/Final%20Oxfam%20beleidspaper%20Farma%20Nederland%20(opgemaakt).pdf 2) https://fd.nl/ondernemen/1270637/farmabedrijven-worstelen-met-opstellen-gedragscode ...

  Kamervragen

  27-09-2018

 • Groeiplannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur

  ...11 Klopt het dat bij het publiceren van de rapporten over Eindhoven Airport op de website ‘Samen op de hoogte’ het kritische milieurapport van Royal HaskoningDHV, waaruit kan worden opgemaakt dat groei van Eindhoven Airport om milieuredenen niet mogelijk is, aanvankelijk niet op de website is geplaatst Zo ja, waarom is een dergelijk kritisch rapport langer achtergehouden dan de andere rapporten 12 Erkent u dat deze gang van zaken – het achterhouden van kritische rapporten en het mogelijk verlenen van uitzonderingen op milieuregels – wederom de suggestie wekt dat groei van de luchtvaart structureel wordt verkozen boven het beschermen van natuur en omwonenden Zo nee, waarom niet 13 Welke invloed hebben de nu uitgebrachte rapporten op...

  Kamervragen

  24-09-2018

 • Het bericht dat VNO-NCW is aangesloten bij een machtige lobbygroep die het verhogen van de Europese klimaatambitie actief tegenwerkt

  ...10 Kunt u uitsluiten dat VNO-NCW bij de totstandkoming van de hoofdlijnen van het voorlopige Nederlandse Klimaatakkoord gehandeld heeft in lijn met de recent uitgelekte notitie van Business Europe Zo nee, bent u bereid de specifieke inbreng van VNO-NCW na te gaan Zo ja, kunt u dat toelichten 11 Bent u bereid om de onderhandelaars van het Klimaatakkoord te waarschuwen voor dergelijke tegenkrachten door hen te wijzen op het specifieke voorbeeld van de genoemde lobbystrategie van Business Europe Zo nee, waarom niet 12 Bent u bereid om ook alle overheidsvertegenwoordigers die in contact staan met VNO-NCW te wijzen op dergelijke tegenkrachten Zo nee, waarom mag overheidspersoneel niet worden geïnformeerd over strategieën die niet alleen haaks...

  Kamervragen

  24-09-2018

 • De onafhankelijkheid van Yvon Jaspers

  ...10 Hoe beoordeelt u de invloed van Yvon Jaspers op het programmabeleid, wanneer zij eisen stelt aan het uitzenden van ‘Onze boerderij’ in relatie tot ‘Boer zoekt Vrouw’. 11 Hoe wilt u voorkomen dat commerciële belangen op deze wijze van invloed zouden kunnen zijn op de programmering van de publieke omroep 12 Deelt u de mening dat na het gedwongen vertrek van Fons de Poel (KRO-NCRV) wegens diens commerciële banden met ABN AMRO in relatie tot zijn journalistieke functie, in onderhavige casus niet met twee maten gemeten zou mogen worden Zo nee, waarom niet 13 Deelt u de mening dat volledige transparantie noodzakelijk is op elk terrein waar publieke omroep en commerciële belangen elkaar (kunnen) raken Zo nee, waarom niet Zo ja, op...

  Kamervragen

  19-09-2018

 • Ongewenste druk van de overheid en het bedrijfsleven op onderzoekers

  ...bedrijven hun eigen research en development steeds meer door de overheid laten betalen” 3) 12 Wat is uw reactie op de stelling dat de “standaardvoorwaarden voor onderzoekscontracten van de overheid (Rijksvoorwaarden) bepalingen bevatten die strijdig zijn met de codes voor wetenschappelijke onafhankelijkheid” 2) Wat is uw inzet om deze tegenstrijdigheid op te heffen 13 Wat is uw reactie op de bevinding van NRC Handelsblad dat circa 10% van de bevraagde wetenschappers ongewenste druk van de overheid heeft ervaren op hun onderzoek 2) 14 Wat is uw inzet om een einde te maken aan het uitoefenen van ongewenste druk door zowel het bedrijfsleven, als de overheid ...

  Kamervragen

  12-09-2018

 • Het bericht dat Shell-directeur Marjan van Loon de stad Den Haag gaat adviseren over duurzaamheid

  ...787473063993-e4cb458f 5) Aanhangsel van de Handelingen 2017 - 2018, nr. 3040 (Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Arissen over het door Shell georganiseerde festival Generation Discover 2017). 6) Aanhangsel van de Handelingen 2017-2018, nr. 1756 (Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de invloed van de fossiele industrie op de inhoud van het onderwijs). 7) https://www.omroepwest.nl/nieuws/3665819/Den-Haag-stopt-met-meewerken-aan-Generation-Discover-Festival-op-Malieveld ...

  Kamervragen

  07-09-2018

 • Het bericht dat de VS alle hulp aan UNRWA stopt

  ...2) 1) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vs-schrappen-alle-donaties-aan-vn-hulporganisatie-voor-palestijnen-~b699674e/ 2) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49983/statement-spokesperson-unrwa_en; https://www.dw.com/en/germany-to-boost-funds-for-un-palestinian-agency/a-45304802; https://www.gov.uk/government/news/minister-for-the-middle-east-statement-on-unrwa; https://www.aljazeera.com/news/2018/09/donors-increase-palestine-refugee-agency-funding-cuts-180902085540064.html ...

  Kamervragen

  05-09-2018

 • De uitspaken van de minister-president inzake de dividendbelasting

  ...mogelijk de dividendbelasting weer opnieuw in te voeren op het moment dat de rente hoger is 8 Is het waar dat u naar aanleiding van de maatregelen van de toenmalige minister van Economische Zaken, de heer Kamp 4), in respons op de vijandelijke biedingen op Akzo en Unilever door zowel buitenlandse beleggers 5) als bestuurders van enkele grote Nederlandse multinationals, gewezen bent op het gevaar dat aandelen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen door deze maatregelen structureel ondergewaardeerd zouden kunnen worden in vergelijking met buitenlandse concurrenten 9 Is het waar dat het afschaffen van de dividendbelasting een maatregel is die bedoeld is om de negatieve waarderingseffecten van deze maatregelen van minister Kamp weer op te...

  Kamervragen

  23-08-2018

 • Het bericht dat stukken Arctische permafrost zelfs in de winter niet meer zijn bevroren

  ...Wat is uw inzet om deze lacune te ondervangen 1) https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/08/news-arctic-permafrost-may-thaw-faster-than-expected/ 2) https://nos.nl/artikel/2190087-smelten-ijs-op-de-noordpool-laat-ook-permafrost-verdwijnen.html 3) https://pauw.bnnvara.nl/nieuws/eeuwenoude-virussen-komen-mogelijk-vrij-als-permafrost-ontdooit 4) http://www.bbc.com/earth/story/20170504-there-are-diseases-hidden-in-ice-and-they-are-waking-up 5) https://www.theguardian.com/environment/2013/feb/21/temperature-rise-permafrost-melt 6) https://www.scientias.nl/zelfs-klimaatakkoord-parijs-smelt-40-permafrost/ ...

  Kamervragen

  23-08-2018

 • Het bericht dat het afschaffen van de dividendbelasting veel meer kost dan de 1,4 miljard euro die in het regeerakkoord voorzien was

  ...11 Klinkt er ook bij u teleurstelling over de weinige steun die er in de media voor de afschaffing van de dividendbelasting is 6) Ontbreekt er volgens u een ’Oranjegevoel’ bij met name financieel journalisten, die toch zouden moeten begrijpen dat de maatregel goed is voor de internationale concurrentiepositie van Nederland 1) Kamerstuk: 34 775, nr.54 2) De Startnota vermeldt dat: “[i]eder verschil tussen de ramingen in het Belastingplan en het inkomstenkader is lastenrelevant en moet binnen het inkomstenkader worden gecompenseerd.” 3) https://www.telegraaf.nl/nieuws/2454151/bedrijfsleven-betaalt-afschaffen-dividendtaks 4) Stenogram Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Economie en...

  Kamervragen

  21-08-2018

 • Het bericht dat de CO2-uitstoot van de luchtvaartsector wéér is gestegen

  ...1) https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/72/algemeen/co2-uitstoot-luchtvaart-stijgt-met-drie-procentutm_source=Luchtvaartnieuws+-+Zakenreisnieuws&utm_campaign=ec378c69ff-EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_14_11_02&utm_medium=email&utm_term=0_df5c469e6c-ec378c69ff-80432721 2) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/33/lagere-co2-uitstoot-in-het-tweede-kwartaal-2018 3) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/33/lagere-co2-uitstoot-in-het-tweede-kwartaal-2018 4) Kamerstuk 32813, nr. 195, beantwoording schriftelijke vragen over de voortgang van het 5) Klimaatakkoord, 13 juli 2018 ...

  Kamervragen

  16-08-2018

 • Het bericht dat de MKBA voor de groei van Schiphol niet voldoet aan de daarvoor door de Kamer vastgestelde criteria en aantoonbare onjuistheden bevat

  ...op de sterk uiteenlopende werkgelegenheidscijfers, zoals destijds berekend door Regioplan en Decisio en zoals de in opdracht van Schiphol en KLM berekende cijfers door McKinsey en Boston Consultancy Group (BCG) 13 Erkent u dat het onwenselijk is dat de Actieagenda Schiphol cijfers bevat die werden geschat door de huisconsultants van belanghebbenden, zijnde Schiphol (McKinsey) en KLM (BCG) Zo nee, waarom niet Wat is uw inzet om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen 14 Wat vindt u van de vergelijking van onderzoeker en adviseur Floris de Haan die de huidige fase van Schiphol en KLM vergelijkt met het boren naar steeds kleinere gasbellen 15 Onderschrijft u de stelling dat Schiphol ook met aanzienlijk minder verbindingen voldoende...

  Kamervragen

  07-08-2018

 • Het bericht ‘Minder efficiënt onderwijs is beter onderwijs’

  ...11 Kunt u reflecteren op de stelling van de heer Bregman dat we steeds meer moeten investeren in het onderwijs om er niet netto op achteruit te gaan Deelt u deze mening Zo nee, waarom niet Zo ja, wat is uw inzet om dit te bereiken 1) Klasse, 27 juli 2018: "minder efficiënt onderwijs is beter onderwijs" ...

  Kamervragen

  07-08-2018

123456volgende 15 resultaten