Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Lammert van Raan

Amendementen

  • Amendement van de leden Van Raak en Leijten over investeren in de politie

    ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 730 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN RAAK EN LEIJTEN Ontvangen 4 juli 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 31 Politie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200.000 (x € 1.000). Toelichting Initiatiefnemers achten het noodzakelijk te investeren in de politie. De politie staat al jarenlang onder druk, zij krijgen extra taken die ze met minder mensen moeten uitvoeren. Zo kunnen wijkagenten onvoldoende...

    Amendementen

    34730-VI-5

    04-07-2017