Wytske Postma

Samenvatting

Wytske Postma is geboren in Hoorn op 16 april 1977 en woont in 's-Gravenhage. Zij is in totaal 837 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Wytske Postma.

Amendement van het lid Postma 36378-62 over het inperken van de vervalbepaling in artikel 7.51a

36378-62

Amendement van het lid Postma c.s. 36378-59 ter vervanging van nr. 45 over dat de redelijke vergoeding bij teruglevering niet negatief mag zijn

36378-59

Gewijzigd amendement van het lid Kröger c.s. 36378-56 ter vervanging van nr. 32 over het preciezer definiëren van energiegemeenschappen, het lokaal kunnen profiteren van energieopwek en het onderscheiden van energie delen en opwekken

36378-56

Gewijzigd amendement van de leden Flach en Postma 36378-47 ter vervanging van nr. 20 over een verbod van telefonische verkoop met behulp van gegevens van oude en bestaande klantrelaties zonder voorafgaande toestemming van de consument

36378-47
Indiener André Flach
Kamerlid SGP

Amendement van het lid Postma 36378-45 over dat de redelijke vergoeding bij teruglevering niet negatief mag zijn.

36378-45

Amendement van het lid Kröger c.s. over het preciezer definiëren van energiegemeenschappen, het lokaal kunnen profiteren van energieopwek en het onderscheiden van energie delen en opwekken

36378-32

Nader gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 13 over het regelen dat het Rijk bij algemene maatregel van bestuur instructieregels moet stellen ten aanzien van de betaalbaarheid voor de gebouweigenaren en -gebruikers in de wijk

36387-20
Indiener Silvio Erkens
Kamerlid VVD

Amendement van het lid Postma over compensatie aan individuele huishoudens bij wie bij de overgang naar warmtelevering het ‘niet meer dan anders’-principe niet goed wordt nageleefd

36387-17

Amendement van het lid Postma over een verbod op de telefonische verkoop van energiecontracten

36378-18

Gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 12 over het regelen dat het Rijk bij algemene maatregel van bestuur instructieregels moet stellen ten aanzien van de betaalbaarheid voor de gebouweigenaren en -gebruikers in de wijk

36387-13
Indiener Silvio Erkens
Kamerlid VVD

Amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 88 over een dekking voor extra middelen voor de reddingsbrigades

35570-XII-89
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 165 over extra middelen voor de reddingsbrigades

35570-XVI-166
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Nader gewijzigd amendement van het lid Postma c.s. ter vervanging van nr. 15 dat regelt dat ook ouders met een tijdelijke WLZ-indicatie recht op kinderopvangtoeslag krijgen

35598-17

Gewijzigd amendement van het lid Postma c.s. ter vervanging van nr. 10 dat regelt dat ook ouders met een tijdelijke WLZ-indicatie recht op kinderopvangtoeslag krijgen

35598-15

Gewijzigd amendement van de leden Postma en Omtzigt ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat ook ouders met een tijdelijke WLZ-indicatie recht op kinderopvangtoeslag krijgen

35598-10