Nevenactiviteiten van René Peters

Nevenfuncties

Voor sommige functies krijgen Kamerleden betaald, andere functies zijn onbetaald. Meer informatie over onderstaande nevenfuncties staat op de volledige lijst met nevenfuncties.

  • Voorzitter van de werkgroep armoede van het landelijke CDA (2014 tot heden)
  • Columnist bij maandblad De Roerom (2012 tot heden)
  • Blogger op www.renepetersoss.com (2011 tot heden)
  • Mede-auteur van verkiezingsprogramma’s, zowel lokaal als provinciaal (2003 tot heden)
  • Spreker met als thema’s transities, onderwijs, (jeugd)zorg en leefbaarheid

Geschenken

  • Bijgewoond de voetbalwedstrijd PSV-Tottenham Hotspur, op uitnodiging van wethouder Yasin Torunoglu van Eindhoven. De waarde is onbekend. 24-10-2018