Mariëtte Patijn

Portretfoto Mariëtte Patijn met partijlogo GroenLinks PvdA

Samenvatting

Mariëtte Patijn is geboren in Voorburg op 29 december 1966 en woont in Hilversum. Zij is in totaal 200 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Mariëtte Patijn.

Motie van het lid Chakor c.s. over als rijksoverheid een voorbeeld zijn op het gebied van het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie

30950-405

Motie van het lid Patijn c.s. over met spoed met een AMvB komen waarin een uitzendverbod voor de gehele pluimvee- en vleessector wordt aangekondigd

32824-422

Tweede nader gewijzigde motie van het lid Patijn over varianten voor compensatie uitwerken voor groepen waarvan de koopkracht is overschat (t.v.v. 36488-17)

36488-18

Nader gewijzigde motie van het lid Patijn over varianten voor compensatie uitwerken voor groepen waarvan de koopkracht is overschat (t.v.v. 36488-16)

36488-17

Gewijzigde motie van het lid Patijn over varianten voor compensatie uitwerken voor groepen waarvan de koopkracht is overschat (t.v.v. 36488-11)

36488-16

Motie van het lid Patijn over volledige compensatie van de fout van 1,3% in de berekening van de koopkracht van alleenstaanden op het sociaal minimum

36488-11

Motie van het lid Patijn over uitspreken dat de fout in de koopkrachtberekeningen van Prinsjesdag volledig gecompenseerd moet worden

36488-12

Motie van de leden Van Oostenbruggen en Patijn over in de hervormingsplannen voor het non-concurrentiebeding tevens een duidelijke salarisgrens opnemen