Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Jan Paternotte

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Paternotte en Kuiken over kaders voor het aanwijzen van risicogebieden en het expliciteren van de grondslag voor het gedeeltelijk kunnen uitzonderen van gevaccineerden van de quarantaine- en testplicht

35808-32
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66