Jan Paternotte

Jan Paternotte (D66)

Samenvatting

Jan Paternotte is geboren in 's-Hertogenbosch op 26 februari 1984 en woont in Leiderdorp. Hij is in totaal 2642 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Jan Paternotte.

Motie van de leden Piri en Paternotte over in de Europese Raad pleiten voor onderzoek naar buitenlandse inmenging in de Europese Parlementsverkiezingen

21501-20-2093

Motie van de leden Piri en Paternotte over in de onderhandelingen over het programma van de nieuwe Europese Commissie de bescherming van democratie en rechtsstaat in Europa als prioriteit behouden

21501-20-2092

Motie van de leden Paternotte en Piri over bij de goedkeuring van de volgende voorzitter van de Europese Commissie steun voor voortzetting van de Green Deal en steun aan Oekraine als voorwaarden stellen

21501-20-2091
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66

Motie van de leden White en Paternotte over een analyse van de voordelen van en benodigde stappen voor omzetting van de LGO-status naar de UPG-status

36560-IV-11

Motie van het lid Paternotte c.s. over zo snel mogelijk aan de slag gaan om huishoudens die te maken krijgen met enige vorm van funderingsschade te helpen

28325-272
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66

Motie van de leden De Hoop en Paternotte over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel zo uitwerken dat een extra bijdrage wordt geleverd door waterschappen die het grondwaterpeil bewust lager houden dan verantwoord is voor de veiligheid van woningen

28325-273

Motie van het lid Rooderkerk c.s. over uitspreken dat de langstudeerboete een dramatisch slecht idee is

36560-VIII-16
Indiener Ilana Rooderkerk
Kamerlid D66

Motie van het lid Erkens c.s. over vanaf dit najaar campagnes starten om burgers beter te informeren over hoe men moet handelen in crises

30821-224
Indiener Silvio Erkens
Kamerlid VVD

Motie van het lid Tuinman c.s. over het total defence concept van Zweden en Finland op nationaal en Europees niveau omarmen in toekomstig weerbaarheidsbeleid

30821-222
Indiener Gijs Tuinman
Kamerlid BBB

Motie van de leden Paternotte en Martens-America over het actualiseren van de bestaande handreikingen over het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting

36454-10
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66

Motie van de leden Brekelmans en Paternotte over zich inspannen voor een gezamenlijke inzet van de EU of een groep gelijkgezinde Europese landen voor het handhaven van de status quo rond Taiwan

21501-02-2903
Indiener Ruben Brekelmans
Kamerlid VVD

Motie van het lid Van Baarle c.s. over uitspreken dat de komende regering dient te staan voor het bestaans- en zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk en dit ook actief uitdraagt

21501-02-2905

Motie van het lid Paternotte c.s. over blijven aangeven aan China dat de levering van letale wapens aan Rusland een gamechanger zou zijn voor de relatie met zowel Nederland als de EU

21501-02-2899
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66

Motie van de leden Paternotte en Brekelmans over in NAVO-verband pleiten voor een strategie om een robuust luchtafweersysteem op te bouwen voor de lange termijn

21501-02-2898
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66

Motie van de leden Rooderkerk en Paternotte over een expliciete grondslag toevoegen aan artikel 3:13 BW om journalisten en media te beschermen tegen misbruik van procesrecht

32827-311
Indiener Ilana Rooderkerk
Kamerlid D66