Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Esther Ouwehand

Mondelinge vragen

Het lid Ouwehand (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het onderzoek van TNO dat uitwijst dat vliegverkeer een bron is van ultrafijnstof en omwonenden van Schiphol hierdoor ernstige gezondheidsrisico’s lopen (Trouw, 12 december 2014)

2014D46949
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD