Pieter Omtzigt

Samenvatting

Pieter Omtzigt is geboren in Den Haag op 8 januari 1974 en woont in Enschede. Hij is in totaal 18 jaar actief in de Tweede Kamer, 6817 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Pieter Omtzigt.

Motie van de leden Omtzigt en Heinen over uitspreken dat het Transmission Protection Instrument in strijd wordt geacht met de EU-verdragen

21501-07-1893
Indiener Pieter Omtzigt
Kamerlid Omtzigt

Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over een nieuw plan dat wel voldoet aan de oproep van de inspecties om tot een crisisaanpak te komen (t.v.v. 31839-888)

31839-904
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL

Motie van het lid Omtzigt over de Kamer voor de AFB informeren tegen welke prijsopbouw het Nederlandse gas door GasTerra verkocht wordt

36200-68
Indiener Pieter Omtzigt
Kamerlid Omtzigt

Motie van het lid Omtzigt over met de universiteiten een plan overeenkomen waardoor Nederlands binnen vier jaar effectief de voertaal is bij bacheloropleidingen

36200-67
Indiener Pieter Omtzigt
Kamerlid Omtzigt

Motie van het lid Omtzigt over binnen vier maanden een strategie opstellen voor zekerheid en betaalbaarheid van zowel energie als voedsel

36200-66
Indiener Pieter Omtzigt
Kamerlid Omtzigt

Motie van het lid Omtzigt over onderzoek naar mogelijke collusie, marktfalen en megawinsten in de energiesector, zowel zonder als met een energieplafond

36200-65
Indiener Pieter Omtzigt
Kamerlid Omtzigt

Motie van het lid Ouwehand c.s. over een plan om ook studenten die geen eigen energiecontract hebben de energietoeslag geven

36200-32
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD

Motie van het lid Eerdmans c.s. over de minister van Financiƫn oproepen vast te houden aan het traditionele koffertje met de miljoenennota

36200-40
Indiener Joost Eerdmans
Kamerlid JA21

Motie van het lid Omtzigt over onderzoek naar het delen van gegevens over ondernemingen, ondernemers en rechtspersonen die op zwarte lijsten staan of stonden

31066-1103
Indiener Pieter Omtzigt
Kamerlid Omtzigt

Motie van het lid Omtzigt c.s. over snel onderzoeken in welke van de 45 casussen er twijfel is over de uithuisplaatsing

35833-20
Indiener Pieter Omtzigt
Kamerlid Omtzigt

Motie van het lid Mohandis c.s. over onmiddellijke maatregelen om het proces rond uithuisplaatsingen te verbeteren

35833-17
Indiener Mohammed Mohandis
Kamerlid PvdA

Motie van de leden Van Haga en Omtzigt over het verstrekken van data voor het onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen

35833-13

Motie van het lid Omtzigt c.s. over snel wettelijk vastleggen dat kinderen en ouders bijgestaan worden door een vrij te kiezen advocaat

35833-19
Indiener Pieter Omtzigt
Kamerlid Omtzigt

Motie van het lid Omtzigt c.s. over alle 45 casussen aan het Keurmerkinstituut ter beschikking stellen

35833-21
Indiener Pieter Omtzigt
Kamerlid Omtzigt

Motie van het lid Omtzigt over een bemiddelaar tussen de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / het COA en de gemeente Tubbergen om binnen een week tot een vergelijk te komen

35788-203
Indiener Pieter Omtzigt
Kamerlid Omtzigt
Naar boven