Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Agnes Mulder

Moties

 • Gewijzigde motie van het lid Sienot c.s. over subsidiëren van kleinere windmolens (t.v.v. 32813-291)

  ...grote windmolens); verzoekt de regering, om het PBL te laten onderzoeken of in de najaarsronde via een aparte categorie in de SDE+ kleinere windmolens gesubsidieerd kunnen worden waar door landelijk beleid restricties gelden, en indien dit het geval blijkt in de najaarsronde 2019 een aparte categorie voor dergelijke molens aan de SDE+ toe te voegen -- het PBL onderzoekt daarbij of deze locaties objectief af te bakenen zijn en het bijbehorende basisbedrag concurrerend is ten opzichte van andere duurzame technieken, en gaat over tot de orde van de dag. Sienot Van der Lee Agnes Mulder Dik-Faber *) i.v.m. toevoeging medeondertekenaar ...

  Moties

  32813-304

  12-03-2019

 • Gewijzigde motie van de leden Moorlag en Agnes Mulder over een investeringsagenda voor de productie van waterstof (t.v.v. 32813-302)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN AGNES MULDER Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 302 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat waterstof als energiedrager en grondstof een cruciale rol heeft in de energietransitie en dat de productie van waterstof een schaalsprong behoeft; overwegende dat het bedrijfsleven en de overheden in Noord Nederland daarvoor een breed gedragen en kansvol plan hebben ontwikkeld; verzoekt de regering de samenwerking met de initiatiefnemers te zoeken en dit plan met de bijbehorende investeringsagenda krachtig te ondersteunen; en gaat over tot de orde van de dag. Moorlag Agnes Mulder *) i.v.m....

  Moties

  32813-305

  12-03-2019

 • Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over mogelijkheden om zonnevelden publiek te tenderen op rijksgronden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 813 Nr. 297 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. Voorgesteld 6 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat steeds meer zonnevelden gerealiseerd worden in Nederland; Constaterende dat bij de realisatie van deze zonnevelden tegen knelpunten zoals gebrekkige netcapaciteit aangelopen wordt; Constaterende dat het publiek tenderen van windparken op zee zeer succesvol is gebleken; Overwegende dat het tenderen van zonnevelden,op gronden in eigendom van de Rijksoverheid v erschillende voordelen kan hebben zoals beter concurrerende prijzen en voorspelbaarheid voor de netcapaciteit; - Overwegende dat zonnevelden snel rendabeler worden en interessant...

  Moties

  32813-297

  06-03-2019

 • Motie van het lid Sienot c.s. over alternatieven voor vaststelling van de warmtetarieven

  ...alternatief voor de gasreferentie is gevonden;. Overwegende dat er naast de referentie aan de gasprijs ook andere reguleringsmethodes voor warmtenetten tot de mogelijkheden kunnen behoren zoals een koppeling aan de stroomprijs of te kiezen voor een gemiddelde warmteprijs; Verzoekt de regering om een nader onderzoek uit te voeren naar de impact van geschikte alternatieven voor vaststelling van de warmtetarieven - ten opzichte van de huidige koppeling met de gasprijs - op de warmteprijzen voor kleinverbruikers en hier de Kamer voor de behandeling van de warmtewet 2.0 over te informeren; Gaat over tot de orde van de dag; Sienot Agnes Mulder Dik-Faber Yesilgtiz-Zegeerius ...

  Moties

  32813-292

  06-03-2019

 • Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over zoeken naar oplossingen voor gebieden met een capaciteitstekort

  ...vergen onder andere om planning en verzwaring van netten beter op elkaar aan te laten sluiten; verzoekt de regering om voor de korte termijn samen met betrokken partijen, waaronder netbeheerders, decentrale overheden en initiatiefnemers voor grootschalige duurzame energieprojecten oplossingen te zoeken om in die gebieden waar er sprake is van een capaciteitstekort, bijvoorbeeld door te kijken of in deze gebieden experimenten of pilots mogelijk zijn waarbij wordt gekeken naar de redundantie-eis en de mogelijkheden van het voorkomen van piekbelasting, . en gaat over tot de orde van de dag. Agnes Mulder - 5 .1 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. Voorgesteld 6 maart 2019 gehoord de beraadslaging, 2 ...

  Moties

  32813-295

  06-03-2019

 • Motie van het lid Sienot c.s. over subsidiëren van kleinere windmolens

  ...2-... .t4 • • 'vat! • Ie •. • at - - :4a• - III • • • 1 _ • • verzoekt de regering om PBL te laten onderzoeken of in de najaarsronde 2019 via een aparte categorie in de SDE+ kleinere windmolens gesubsidieerd kunnen worden, waardoor landelijk beleid restricties gelden en indien dit het geval blijkt te.zijn in de najaarsronde 2019 een aparte categorie voor dergelijke molens aan de SDE+ toe te voegen. PBL onderzoekt daarbij of deze locaties objectief af te bakenen zijn en het bijbehorende basisbedrag concurrerend is ten opzichte van andere duurzame technieken; en gaat over tot de orde van de dag. Sienot Van der Lee Agnes Mulder Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S. Voorgesteld 6 maart 2019 De Kamer, gehoord...

  Moties

  32813-291

  06-03-2019

 • Motie van de leden Agnes Mulder en Dik-Faber over het openstellen van het fonds voor de aanloopkosten van energiecoöperaties

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 813 Nr. 296 en gaat over tot de orde van de dag. • Agnes Mulder Dik-Faber Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN DIK-FABER Voorgesteld 6 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in de uitvoeringsagenda van het Energieakkoord in maart 2017 reeds Stond dat de besluitvorming over de ontwikkelfaciliteit voor lokale energiecoöperaties afgrond zou worden; overwegende dat ondanks herhaaldelijk aandringen van de Kamer dit fonds voor de aanloopkosten van energiecoöperaties er nog steeds niet is; overwegende dat er hiervoor door dit kabinet Rijksmiddelen beschikbaar zijn gemaakt, maar dat het maar blijft hangen in constructieve gesprekken; verzoekt...

  Moties

  32813-296

  06-03-2019

 • Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s over parlementaire enquête inzake de gaswinning in Groningen (t.v.v. 33529-559) (interne herdruk)

  ...spreekt uit dat een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen wenselijk is, verzoekt het presidium met een parlementaire enquête te starten op het moment dat de volgende gezamenlijke doelen van regio en Rijk in het kader van de versterkingsoperatie en schadeafhandeling behaald zijn: - de beoogde uitvoeringsorganisaties – het Instituut Mijnbouwschade en het Instituut Versterkingsorganisatie – zijn opgericht, wettelijk verankerd en functioneren; - fysieke versterking van de meest risicovolle woningen structureel op gang is gekomen, evenals het proces van schadeafhandeling, en gaat over tot de orde van de dag Van der Lee Nijboer Yeşilgöz-Zegerius Agnes Mulder Sienot Dik-Faber Beckerman Wassenberg Kops Van Rooijen Stoffer Oztürk...

  Moties

  33529-584

  05-03-2019

 • Gewijzigde motie van het lid Sienot c.s. over uitbreiding van het meetsysteem in Steenwijkerland (t.v.v.32849-171)

  ...te laten voeren door een onafhankelijke partij in overleg met de inwoners; verzoekt de regering tevens, om het KNMI-meetsysteem uit te laten breiden met een grondversnellingsmeter en zorg te dragen dat dit meetsysteem in te zien is voor de inwoners; verzoekt de regering voorts, om SodM te vragen proactief gebruik te maken van hun toezichtstaken op kleine gasvelden zoals Steenwijkerland, en gaat over tot de orde van de dag. Sienot Dik-Faber Yeşilgöz-Zegerius Agnes Mulder Van der Lee Beckerman *) i.v.m. toevoeging medeondertekenaar ...

  Moties

  32849-178

  05-03-2019

 • Gewijzigde motie van het lid Sienot c.s. over een spoedige afhandeling van schademeldingen (t.v.v. 32849-172)

  ...zijn aan een totaal generaal pardon op alle schadegevallen; overwegende dat er een hoeveelheid aan schademeldingen reeds bekend is bij de betrokken instanties; overwegende dat er een dringend verzoek blijft uit de regio voor een versnelde afhandeling van schademeldingen; roept de minister op, tot het sterk aandringen bij de TCMG op het versnellen van het proces van de beoordeling om te zorgen voor een voorspoedige afhandeling van schademeldingen waarbij sprake is van een betrouwbare taxatie, en gaat over tot de orde van de dag. Sienot Dik-Faber Agnes Mulder Yeşilgöz-Zegerius Van der Lee Beckerman *) i.v.m. toevoeging medeondertekenaar ...

  Moties

  32849-179

  05-03-2019

 • Gewijzigde motie van het lid Agnes Mulder c.s. over uitbreiding van de capaciteit voor goedgekeurde versterkingsplannen (t.v.v. 32849-170)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 32 849 Mijnbouw Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 170 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, alles te doen wat in haar invloed ligt om de capaciteit op het gebied van beoordelingen en uitvoering van de door het SodM voorlopig goedgekeurde versterkingsplannen zodanig uit te breiden dat de gemeenten voor een langere periode aan de slag kunnen gaan, daarover duidelijkheid kunnen geven aan bewoners en aannemers hiervoor langjarig capaciteit vrij kunnen maken; verzoekt de regering tevens, samen met de gemeentes op basis van de door SodM voorlopig goedgekeurde plannen en de beschikbare capaciteit zo spoedig...

  Moties

  32849-177

  05-03-2019

 • Motie van het lid Sienot c.s. over uitbreiding van het meetsysteem in Steenwijkerland

  ...partij in overleg met de inwoners; Verzoekt de regering om het KNMI meetsysteem uit te laten breiden met een grondversnellingsmeter en zorg te dragen dat dit meetsysteem in te zien is .voor de inwoners; Verzoekt de regering om SodM te vragen proactief gebruik te Maken van hun toezichtstaken op kleine gasvelden zoals Steenwijkerland; En gaat over tot de orde van de dag; Sienot " Dik-Faber Agnes Mulder - Yesilgea-Zegerius Van der Lee ...

  Moties

  32849-171

  20-02-2019

 • Motie van de leden Agnes Mulder en Sienot over uitbreiding van de capaciteit voor goedgekeurde versterkingsplannen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 849 Nr. 170 Mijnbouw verzoekt de regering alles te doen wat in haar invloed ligt om de capaciteit op het gebied van opnames, beoordelingen en uitvoering van de door de SodM voorlopig

  Moties

  32849-170

  20-02-2019

 • Motie van het lid Sienot c.s. over een spoedige afhandeling van schademeldingen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 849 Nr. 172 En gaat over tot de orde van de dag; • Sienot Dik-Faber Agnes Mulder Yesilgz-Zegerius Van der Lee Mijnbouw MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S. Voorgesteld 20 februari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de regio Groningen in haar brief met vijf adviezen de minister heeft opgeroepen tot een generaal pardon; Overwegende dat er een hoeveelheid aan schademeldingen reeds bekend is bij de betrokken instanties; Constaterende dat er juridische beperkingen zijn aan een totaal generaal pardon op alle schadegevallen; Overwegende dat er een dringend verzoek blijft uit de regio voor een versnelde afhandeling van schademeldingen; Roept de minister op tot het sterk aandringen...

  Moties

  32849-172

  20-02-2019

 • Motie van het lid Beckerman c.s. over verbetering van de monitoring van oude olie- en gaswinningsputten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 849 Nr. 159 Mijnbouw MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. Voorgesteld 20 februari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat oude olie en gaswinningsputten kunnen gaan lekken; Constaterende dat de huidige methode om oude putten te monitoren en lekkages op te sporen niet voldoet; Constaterende dat bij het dichten van een lekkende gaswinningsput bij Monster veel overlast is ontstaan en meerdere woningen schade hebben opgelopen; Verzoekt de regering een plan te maken om de monitoring van oude olie- en gaswinningspUtten en het dichten van eventuele lekken te verbeteren en de kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren; En gaat over tot de orde van de dag Beckerman Nijboer...

  Moties

  32849-159

  20-02-2019

123456...35volgende 15 resultaten