Ingediend (mede) in de Tweede kamer door William Moorlag

Schriftelijke vragen

 • De geloofwaardigheid van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

  ... 2018Z18058 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de geloofwaardigheid van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) (ingezonden 10 oktober 2018) 1 Kent u het bericht ‘ACM verliest geloofwaardigheid als ze niet bijt’ 1) 2 Hoeveel formele handhavingsbesluiten op het gebied van mededinging heeft de ACM sinds oktober 2017 genomen 3 Is het waar dat de ACM meer dan andere Europese toezichthouders voor informele handhaving van de mededingingsregels kiest Zo ja, waar blijkt dat uit en waarom is dit zo Zo nee, waaruit blijkt dat dit niet het geval is 4 Waaruit bestaat de informele handhaving van de ACM en welke afspraken worden er gemaakt 5 Deelt u de mening dat transparanter moet worden...

  Kamervragen

  10-10-2018

 • De gevaren voor de volksgezondheid ten gevolge van niet tegen Q-koorts gevaccineerde geiten

  ...Zo ja, bent u bereid de vrijstelling in te trekken en de desbetreffende wet- of regelgeving die vrijstelling mogelijk maakt eveneens in te trekken 1) https://www.bd.nl/binnenland/ontzetting-over-boer-die-geiten-niet-vaccineert-tegen-q-koorts~a810d5eb/ ...

  Kamervragen

  27-09-2018

 • De opbrengst van zonnepanelen van sportclubs

  ... 2018Z16906 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de opbrengst van zonnepanelen van sportclubs (ingezonden 26 september 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het artikel in het Dagblad van het Noorden met de titel “Zonnepanelen sportclubs straks niet meer rendabel” 1) 2 Is de zorg dat de rentabiliteit van investeringen in zonnepanalen voor sportclubs ernstig wordt aangetast terecht Zo nee, waarom niet Zo ja, trekt u zich dat aan en bent u bereid een voorziening te treffen om de rentabiliteit van investeringen van sportverenigingen in zonnepanelen ook in de toekomst op peil te houden 3 Is het u bekend dat ook andere coöperatieve producenten van zonne-energie bezorgd zijn dat de rentabiliteit...

  Kamervragen

  26-09-2018

 • Winkels die nep-aanbiedingen doen

  ... 2018Z16903 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over winkels die nep-aanbiedingen doen (ingezonden 26 september 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van de publicatie in de Consumentengids over nepaanbiedingen van webwinkels in de vorm van misleidende van-voorprijzen 1) 2 Deelt u de conclusie van de Consumentenbond dat het presenteren van misleidende van-voorprijzen in strijd is met de Wet oneerlijke handelspraktijken 3 Is de weergegeven opsomming van webwinkels die misleidende van-voorprijzen presenteren naar uw oordeel juist Zo nee, waarom niet 4 Bent u bereid te bevorderen dat de bedrijven die zich bezondigen aan het presenteren van nep-van-voorprijzen deze praktijken gaan staken Zo nee,...

  Kamervragen

  26-09-2018

 • Het bel-me-niet-register

  ... 2018Z16718 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bel-me-niet-register (ingezonden 25 september 2018) 1 Kent u het bericht “Bel-me-niet Register: waarom word je nog steeds gebeld” en de uitzending van het programma Kassa van 23 september 20181) 2 Deelt u de mening dat uit de uitkomst van de enquête onder ruim 2.000 Kassa-kijkers blijkt dat het Bel-me-niet Register niet kan voorkomen dat mensen toch ongevraagde telefoontjes krijgen Zo ja, hoe komt het dat die telefoontjes toch plaatsvinden Zo nee, waarom deelt u die mening niet 3 Deelt u de mening dat de regel dat bedrijven tot in het oneindige mogen blijven bellen als de consument oud-klant is, moet worden geschrapt, bijvoorbeeld...

  Kamervragen

  25-09-2018

 • Het verstrekken van Staatsgaranties over financiering van franchiseondernemingen

  ...8 Deelt u de mening dat indien een bank zich publiekelijk profileert als expert op het gebied van (de risico-inschatting bij) franchise, dat de franchisenemer in hoge mate op die risico-inschatting moet kunnen vertrouwen Zo ja, welke juridische en praktische mogelijkheden zijn in een dergelijk geval beschikbaar voor een franchisenemer of de RVO als een franchisenemer op basis van verkeerde informatie een onderneming start en bij die bank financiert 9 Acht u het denkbaar dat er in een dergelijk geval sprake kan zijn van strafbare feiten en zo ja, welke Zijn er in dit verband door franchisenemers aangiftes gedaan en wat is de aard en de omvang daarvan Zo nee, waarom deelt u die mening niet 1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014-2015,...

  Kamervragen

  24-09-2018

 • ‘designer dogs’ en ‘designer cats’

  ...10 Deelt u de mening dat de praktijken rondom het fokken van dieren met erfelijke aandoeningen strenger moeten worden aangepakt zodat de risico’s omtrent de gezondheid van dieren zoals honden en katten in Nederland kunnen worden tegengegaan Zo nee, waarom niet 11 Komt u op korte termijn met regelgeving waarin ook specifiek aandacht wordt gegeven aan maatregelen tegen het fokken met dieren met erfelijke aandoeningen Zo nee, is de huidige regelgeving en handhaving naar uw mening voldoende 12 Op de voornoemde conferentie is opgeroepen de aanpak van ‘designer dogs’ en ‘designer cats’ op Europees niveau aan te pakken. Deelt u deze oproep Zo nee, waarom niet Zo ja, bent u bereid dit in Europa te agenderen 13 Bent u bereid om met vertegenwoordigers...

  Kamervragen

  21-09-2018

 • Energiecoöperaties

  ... 2018Z15965 ragen van de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) aan de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over energiecoöperaties. (ingezonden 13 september 2018) 1 Bent u bekend met energiecoöperaties, organisaties waar burgers lid van kunnen worden door certificaten aan te kopen waarmee gezamenlijk zonnepanelen worden verkocht, en waarvan de winst uit de stroomopwekking onder de leden wordt verdeeld 2 Wat zijn de regels met betrekking tot de Wet op het financieel toezicht (Wft) voor dit soort kleinschalige energiecoöperaties Maakt het daarbij uit hoeveel leden de coöperatie heeft, hoeveel kapitaal erbij betrokken is en of (en zo ja, onder welke omstandigheden) de certificaten verhandeld kunnen worden 3 Is er...

  Kamervragen

  13-09-2018

 • Het bericht 'Schildklierhormoon in diervoeding'

  ... 2018Z15304 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht 'Schildklierhormoon in diervoeding' (ingezonden 5 september 2018) 1 Bent u bekend met de uitzending 'Rauw vlees voor je huisdier Niet zonder risico's!' van het tv-programma Radar 1) 2 Herkent u de conclusie van Radar dat er te hoge hoeveelheden schildklierhormoon in sommige kant-en-klare verse vleesvoedingen voor honden zitten 3 Is hier in het verleden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek naar gedaan Zo ja, op welke wijze is dit onderzocht en wat waren de conclusies 4 Deelt u de opvatting dat het ongewenst is dat diervoeding deze ziekmakende hoeveelheden schildklierhormoon bevatten Zo nee, waarom...

  Kamervragen

  05-09-2018

 • Het bericht dat groene stroom in Nederland het duurste van Europa is

  ... 2018Z14930 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat groene stroom in Nederland het duurste van Europa is (ingezonden 28 augustus 2018) 1 Kent u het bericht 'Groene stroom uit Nederland is duurste van Europa' 1) 2 Is het waar dat vanwege het feit dat het aanbod aan groene stroom in Nederland tekortschiet ten opzichte van de vraag, groene certificaten in prijs zijn gestegen Zo ja, hoeveel zijn die prijzen gestegen Zo nee, wat is er dan niet waar 3 Hoe verhouden de prijzen van in Nederland opgewekte groene stroom zich ten opzichte van de prijzen van groene stroom die in de ons omringende landen wordt opgewekt 3 Deelt u de mening dat wil het aandeel groene stroom in Nederland toenemen,...

  Kamervragen

  28-08-2018

 • De daling van het aantal weidevogels

  ... 2018Z12789 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de daling van het aantal weidevogels (ingezonden 28 juni 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Bericht van het front’ in het Dagblad van het Noorden van 26 juni 2018 1) 2 Deelt u de in het artikel vermelde opvatting dat het agrarisch natuurbeheer in zijn huidige vorm onvoldoende effectief is om de daling van het aantal weidevogels, in het bijzonder de grutto, te doen stoppen Zo nee, waarom niet 3 Deelt u de opvatting dat het systeem van wettelijke- en beheersmaatregelen aan herziening toe is, omdat het onvoldoende bescherming biedt aan weidevogels, in het bijzonder aan de grutto, en onvoldoende effectief is om de daling...

  Kamervragen

  28-06-2018

 • Internationale energiebedrijven die Nederland gebruiken om miljoen te eisen

  ...1) https://www.tni.org/files/publication-downloads/one_treaty_to_ruled_them_all.pdf 2) https://www.nu.nl/economie/5310260/internationale-energiebedrijven-eisen-miljoenen-via-nederland.html ...

  Kamervragen

  13-06-2018

 • De risico’s bij zoutwinning

  ...Zo ja, hoe en op welke termijn gaat u voor dit loket zorgen Zo nee, waarom niet 1) https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2018/05/31/staat-van-de-sector-zout ...

  Kamervragen

  01-06-2018

 • Ongezonde voedingsproducten

  ... 2018Z09517 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over ongezonde voedingsproducten (ingezonden 24 mei 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Producten van Unilever minder gezond dan bedrijf zelf zegt’ 1) 2 Deelt u de mening dat het schadelijk is voor de samenleving, en in het bijzonder voor de volksgezondheid, dat naar de maatstaven van de Access to Nutrition Index (ATNI) minder dan een derde van alle producten van grote voedingsmiddelenbedrijven gezond te noemen is Zo nee, waarom niet 3 Deelt u de constatering van de ATNI dat de meeste bedrijven, ondanks enige verbeteringen, nog veel te weinig doen om het voedingsaanbod...

  Kamervragen

  24-05-2018

 • De telefonische verkoop van ongevraagde producten

  ... 2018Z08134 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de telefonische verkoop van ongevraagde producten (ingezonden 1 mei 2018) 1 Kent u het bericht 'Gratis puzzelboek van Puzzelbrein blijkt abonnement te zijn'1) 2 Deel u de mening dat indien de wijze waarop de in het bericht genoemde bedrijf zijn product verkoopt al juridisch toegestaan zou zijn, het tenminste om een methode gaat waarbij de consument te gemakkelijk een niet weloverwogen beslissing kan nemen Zo ja, waarom Zo nee, waarom niet 3 Is het waar dat de Autoriteit Consument en Markt‎ (ACM) eerder aan een aan het genoemde bedrijf gelieerde partner een boete uit heeft gedeeld 4 Doet de ACM onderzoek naar het in het bericht genoemde...

  Kamervragen

  01-05-2018

123volgende 15 resultaten