Ingediend (mede) in de Tweede kamer door William Moorlag

Amendementen

 • Amendement van het lid Moorlag over het vervallen van de gasaansluitplicht voor alle gebouwen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 781 Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID MOORLAG Ontvangen 25 januari 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I vervalt in het voorgestelde zevende lid “van een gebouw of gedeelte daarvan met woonfunctie”. II In artikel II vervalt “voor een gebouw of gedeelte daarvan met woonfunctie”. Toelichting In dit amendement wordt geregeld dat de gasaansluitplicht voor alle nieuwe gebouwen wordt geschrapt, inclusief kantoorgebouwen en andere gebouwen. Hierdoor worden meer maatschappelijke kosten bespaard dan...

  Amendementen

  34781-9

  25-01-2018

 • Gewijzigd amendement van het lid Jetten c.s. ter vervanging van nr. 23 over het afschaffen van de gasaansluitplicht

  ...De indieners zijn van mening dat het besluit tot afschaffen van de aansluitplicht in deze wetgeving moet worden verankerd om ervoor te zorgen dat nieuwbouwprojecten zo snel mogelijk van het gas af kunnen. Jetten Yeşilgöz-Zegerius Agnes Mulder Dik-Faber Van Tongeren Beckerman Moorlag Wassenberg Bisschop 1 Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening ...

  Amendementen

  34627-39

  25-01-2018

 • Amendement van het lid Moorlag over een rendementseis van tenminste 48% voor kolencentrales vanaf 2031

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 627 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID MOORLAG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10 Ontvangen 25 januari 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt na het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende: 1a. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel ba door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: bb. netto elektrisch rendement: de aan het landelijk hoogspanningsnet geleverde elektriciteit gedeeld door de energie-inhoud van de ingezette brandstoffen. II In artikel I wordt na onderdeel AG een onderdeel...

  Amendementen

  34627-25

  25-01-2018

 • Amendement van het lid Moorlag c.s. ter vervanging van nr. 9 over een rendementseis van tenminste 45% voor kolencentrales vanaf 2021

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 627 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID MOORLAG C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91 Ontvangen 25 januari 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt na het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende: 1a. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel ba door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: bb. netto elektrisch rendement: de aan het landelijk hoogspanningsnet geleverde elektriciteit gedeeld door de energie-inhoud van de ingezette brandstoffen. II In artikel I wordt na onderdeel...

  Amendementen

  34627-24

  25-01-2018

 • Gewijzigd amendement van de leden Van der Lee en Moorlag ter vervanging van nr. 50 over 55 miljoen voor sluiting Hemweg kolencentrale

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 114 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER LEE EN MOORLAG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 50 Ontvangen 18 december 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd...

  Amendementen

  34775-XIII-114

  18-12-2017

 • Amendement van de leden Van der Lee en Moorlag over 55 miljoen voor sluiting Hemweg kolencentrale

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 50 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER LEE EN MOORLAG Ontvangen 13 december 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 55.000 (x € 1.000). Toelichting Met het sluiten van de Hemweg kolencentrale...

  Amendementen

  34775-XIII-50

  13-12-2017

 • Amendement van de leden Van der Lee en Moorlag over dekking voor sluiting Hemweg kolencentrale

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER LEE EN MOORLAG Ontvangen 13 december 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 1 gemeentefonds worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 55.000 (x € 1.000). Toelichting Dit amendement regelt dat een bedrag van € 55 miljoen wordt vrijgemaakt ten laste van de extra middelen (het accres) voor decentrale overheden. Het vrijgemaakte bedrag dient ter dekking van het amendement inzake de sluiting van de Hemweg kolencentrale, dat is ingediend bij de begroting...

  Amendementen

  34775-B-11

  13-12-2017