Mohammed Mohandis

Portretfoto Mohammed Mohandis met partijlogo GroenLinks PvdA

Samenvatting

Mohammed Mohandis is geboren in Gouda op 28 juni 1985 en woont in Gouda. Hij is in totaal 2279 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Mohammed Mohandis.

Gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Mohandis over in overleg met het onderwijs scenario's opstellen om schoolzwemmen op termijn weer in te voeren (t.v.v. 36410-XVI-127)

36410-XVI-135
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over komen tot een samenhangende uitvoering van gedane toezeggingen en aangenomen moties en een meerjarige strategie voor sportverenigingen (t.v.v. 36410-XVI-115)

36410-XVI-134

Motie van de leden Van Nispen en Mohandis over onderzoeken op welke manieren zorgverzekeraars nu kunnen investeren in sport en bewegen

36410-XVI-126
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Motie van de leden Van Nispen en Mohandis over sportaccommodaties blijven ondersteunen om te voorkomen dat ze in problemen komen of zelfs moeten sluiten vanwege hoge energiekosten

36410-XVI-125
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Motie van de leden Van Nispen en Mohandis over in overleg met het onderwijs scenario's opstellen om schoolzwemmen op termijn weer in te voeren

36410-XVI-127
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over onderzoek naar een revolverend fonds voor verduurzaming en toegankelijkheid van sportaccommodaties

36410-XVI-121

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over op korte termijn perspectief bieden aan wielerkoersen zodat deze doorgang kunnen blijven vinden

36410-XVI-124
Indiener Inge van Dijk
Kamerlid CDA

Motie van de leden Inge van Dijk en Mohandis over onderzoeken welke elementen speeltuinen moeten bevatten om kinderen uit te dagen om te gaan buitenspelen

36410-XVI-122
Indiener Inge van Dijk
Kamerlid CDA

Motie van het lid Mohandis over alle gemeenten zwemlessen laten aanbieden aan kinderen uit huishoudens met een lager inkomen

36410-XVI-118

Motie van de leden Mohandis en Van Nispen over met een plan komen om zwembaden in publieke handen te houden

36410-XVI-116

Motie van de leden Mohandis en Van Nispen over onderzoek doen naar een zwembadfonds van Rijk en gemeenten voor publieke zwembaden

36410-XVI-117

Motie van het lid Mohandis c.s. over komen tot een meerjarige strategie voor sportverenigingen

36410-XVI-115

Motie van de leden Bushoff en Mohandis over voor 1 januari 2024 gerichte afspraken maken over investeringen in de wijkverpleging

31765-822

Motie van de leden Beckerman en Mohandis over het overnemen van de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur om een breder publiek in aanraking te laten komen met archeologie

31511-54
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Motie van het lid Mohandis c.s. over gerichte maatregelen nemen om ontslagen in de ouderenzorg te voorkomen

31765-807