Fahid Minhas

Samenvatting

Fahid Minhas is geboren in Rotterdam op 14 februari 1988 en woont in Schiedam. Hij is in totaal 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 978 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Fahid Minhas.

Motie van het lid De Hoop c.s. over actief bijdragen aan een passende oplossing voor de Eurostartrein naar Londen tijdens de verbouwing van Amsterdam Centraal

29984-1166

Motie van het lid De Hoop c.s. over in Europees verband een voortrekkersrol nemen om een Europees reserveringssysteem voor treintickets te bespoedigen

29984-1167

Motie van het lid Grinwis c.s. over het aanpassen van het Drinkwaterbesluit zodat niet alleen op het dak opgevangen regenwater kan worden gebruikt als huishoudwater

36410-VII-51
Indiener Pieter Grinwis
Kamerlid CU

Motie van de leden De Hoop en Minhas over eisen voor de IC Brussel in de concessie opnemen

29984-1142

Motie van het lid Minhas c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar een betere spreiding van treinreizigers in de spits

29984-1143
Indiener Fahid Minhas
Kamerlid VVD

Motie van het lid Minhas c.s. over uitbreiding van de treindiensten op de trajecten Zwolle-Groningen en Zwolle-Leeuwarden

29984-1144
Indiener Fahid Minhas
Kamerlid VVD

Motie van het lid Minhas c.s. over in de hoofdrailnetconcessie een strikte non-discriminatieverplichting en een verbod op kruissubsidiƫring van de MaaS-diensten van NS opnemen

29984-1145
Indiener Fahid Minhas
Kamerlid VVD

Motie van de leden Eppink en Minhas over in gesprek treden met Arriva over de ontsluiting van het Noorden en in de HRN-concessie ruimte houden voor andere aanbieders

29984-1155
Indiener Derk Jan Eppink
Kamerlid BBB

Motie van de leden Krul en Minhas over afspraken maken over bodemwaardes en rapportage op trajectniveau

29984-1137
Indiener Harmen Krul
Kamerlid CDA

Motie van het lid Van Esch c.s. over garanderen dat het Gemaal IJmuiden bij de eerstvolgende renovatie volledig visvriendelijk wordt gemaakt

27625-645
Indiener Eva van Esch
Kamerlid PvdD

Motie van de leden Grinwis en Minhas over bij dijkversterkingen binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma nadrukkelijk inzetten op uiterwaardherinrichting en/of natuurontwikkeling

27625-638
Indiener Pieter Grinwis
Kamerlid CU

Motie van het lid Minhas c.s. over een doorrekening maken van aanvullende maatregelen vanuit het impulsprogramma

27625-647
Indiener Fahid Minhas
Kamerlid VVD

Motie van het lid Minhas c.s. over de gereserveerde middelen sneller en effectiever inzetten op de plekken waar de effecten van medicijnresten het grootst zijn

27625-648
Indiener Fahid Minhas
Kamerlid VVD

Motie van de leden Grinwis en Minhas over het Drinkwaterbesluit zodanig aanpassen dat niet alleen op het dak opgevangen regenwater als huishoudwater kan worden gebruikt

27625-639
Indiener Pieter Grinwis
Kamerlid CU

Motie van het lid Minhas c.s. over maximaal inzetten op het behouden van de Eurostarverbinding Amsterdam-Londen

29984-1118
Indiener Fahid Minhas
Kamerlid VVD