Gidi Markuszower

Portretfoto Gidi Markuszower met partijlogo PVV

Samenvatting

Gidi Markuszower is geboren in Tel Aviv op 27 oktober 1977 en woont in Amsterdam. Hij is in totaal 2649 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Gidi Markuszower.

Motie van het lid Markuszower over zo spoedig mogelijk bevorderen dat ontheemde Oekraïense mannen terugkeren om hun land te verdedigen

36394-23
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Motie van het lid Markuszower over ontheemden die daartoe in staat zijn maximaal laten bijdragen aan de opvang

36394-22
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Motie van het lid Markuszower over maatregelen om de hoge instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen terug te dringen

36410-VI-73
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Motie van het lid Markuszower over gemeenten nooit dwingen tot het opvangen van asielzoekers

36333-62
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Motie van de leden Markuszower en Wilders over het invoeren van een asielstop

36333-61
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Motie van het lid Markuszower over onmiddellijk een asielstop invoeren

32317-832
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Motie van de leden Maeijer en Markuszower over nationale maatregelen nemen om de asielinstroom te beperken

21501-20-1945
Indiener Vicky Maeijer
Kamerlid PVV

Motie van het lid Markuszower over stoppen met het binnenlaten van asielzoekers die parasiteren op onze verzorgingsstaat

32317-817
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Motie van het lid Markuszower over Fatima H. na het uitzitten van haar straf zo snel mogelijk het land uit zetten

29754-671
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Motie van het lid Markuszower over het per direct invoeren van een totale asielstop

21501-20-1910
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Motie van de leden Markuszower en Wilders over geen afvaardiging sturen naar de lunch met de premier van de islamofascistische Palestijnse Autoriteit

21501-02-2590
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Motie van de leden Markuszower en Wilders over de onderhandelingen over een EU-associatieakkoord met de Palestijnse Autoriteit blokkeren

21501-02-2589
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Motie van het lid Markuszower over gewelds- en zedendelicten nooit meer seponeren

36200-VI-115
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Motie van het lid Markuszower over daders van gewelds- of zedenmisdrijven van 14 jaar en ouder altijd berechten op grond van het volwassenenstrafrecht

36200-VI-114
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Motie van het lid Markuszower over afstand nemen van en excuses maken voor een uitspraak van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid uit 2017

19637-3043
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV