Gidi Markuszower

Portretfoto Gidi Markuszower met partijlogo PVV

Samenvatting

Gidi Markuszower is geboren in Tel Aviv op 27 oktober 1977 en woont in Amsterdam. Hij is in totaal 2640 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Gidi Markuszower.

Amendement van het lid Markuszower over het vervallen van de mogelijkheid van voorwaardelijke invrijheidstelling bij moord, doodslag, zeden- en geweldsdelicten

35871-8
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Gewijzigd amendement van het lid Markuszower ter vervanging van nr. 48 over een dagelijkse regeling van werkzaamheden

35322-49
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Amendement van het lid Markuszower over een regeling van werkzaamheden bij aanvang van iedere middagvergadering

35322-48
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Amendement van het lid Markuszower over het door de Kamer laten bepalen van een maximaal aantal interrupties

35322-38
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Amendement van het lid Markuszower over een beantwoordingsplicht en over verzoeken om beantwoording van een eerdere vraag niet meetellen in het aantal interrupties

35322-37
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Gewijzigd amendement van het lid Markuszower ter vervanging van nr. 14 over geen strafverhoging voor ambtenaren en geen klachtvereiste voor de Koning, politieagenten, militairen en ambulancepersoneel

34456-18
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Amendement van het lid Markuszower over geen strafbaarheid bij belediging van buitenlandse staatshoofden

34456-19
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV

Amendement van het lid Markuszower over het schrappen van de rechter uit de artikelen 267 en 279

34456-14
Indiener Gidi Markuszower
Kamerlid PVV