Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Gidi Markuszower

Schriftelijke vragen

 • Het bericht ‘Ontsnapte tbs’er Patrick B. zit weer vast'

  ... 2018Z15631 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Ontsnapte tbs’er Patrick B. zit weer vast’. (ingezonden 10 september 2018) 1 Kent u het bericht ‘Ontsnapte tbs’er Patrick B. zit weer vast’ 1) 2 Hoe is het mogelijk dat deze tbs’er, die nota bene al was overgeplaatst vanwege een eerdere onttrekking aan verlof, tegen beter weten in toch weer op verlof werd gestuurd 3 Hoeveel tbs’ers zijn er in 2018 overgeplaatst vanwege een onttrekking, maar zijn toch op verlof gestuurd 4 Bent u bereid tbs’ers die eerder zijn ontsnapt of geprobeerd hebben te ontsnappen niet alsnog op verlof te sturen, en al helemaal niet op onbegeleid verlof Zo nee, waarom niet 1) https://www.telegraaf.nl/...

  Kamervragen

  10-09-2018

 • Het bericht ‘Zedenzaak van Brech bleef te vaak onopgemerkt’

  ... 2018Z14879 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Zedenzaak van Brech bleef te vaak onopgemerkt’ (ingezonden 24 augustus 2018) 1 Kent u het bericht ‘Zedenzaak van Brech bleef te vaak onopgemerkt’ 1) 2 Deelt u de mening dat de zaak Nicky Verstappen onder andere leert dat de Wet op Archiefbeheer, waardoor het openbaar ministerie (OM) verplicht dossiers na verloop van jaren moet vernietigen, de opsporing van criminelen tegenwerkt 3 Bent u bereid deze wet zodanig te wijzigen dat dossiers van het OM altijd bewaard blijven zodat criminelen uit oude strafzaken niet door het vernietigen van dossiers vrijuit kunnen gaan Zo nee, waarom niet 1) AD, 23 augustus 2018 ...

  Kamervragen

  24-08-2018

 • Het bericht ‘Tbs'er verdacht van verkrachting medewerkster’

  ... 2018Z14692 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Tbs'er verdacht van verkrachting medewerkster’ (ingezonden 17 augustus 2018) 1 Kent u het bericht ‘Tbs'er verdacht van verkrachting medewerkster’ 1) 2 Deelt u de mening dat de tbs die hij opgelegd heeft gekregen blijkbaar totaal niet gewerkt heeft en weggegooid belastinggeld is geweest, aangezien deze tbs’er een medewerkster heeft verkracht en mishandeld Zo nee, waarom niet 3 Hoe is het mogelijk dat dit ernstige misdrijf kon plaatsvinden bij het dagactiviteitencentrum van nota bene de tbs-kliniek zelf Was er naast deze ene medewerkster (het slachtoffer) geen enkel toezicht op deze tbs’er Waren er geen camera’s op het terrein,...

  Kamervragen

  17-08-2018

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

 • Gewijzigd amendement van het lid Markuszower ter vervanging van nr. 14 over geen strafverhoging voor ambtenaren en geen klachtvereiste voor de Koning, politieagenten, militairen en ambulancepersoneel

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 345 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MARKUSZOWER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14 Ontvangen 5 april 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel E, wordt het voorgestelde artikel 267 als volgt gewijzigd: 1. De dubbele punt aan het slot van de aanheft vervalt. 2. De aanduiding “1.” voor het eerste onderdeel vervalt en de puntkomma aan het slot wordt vervangen door een punt....

  Amendementen

  34456-18

  05-04-2018

 • Amendement van het lid Markuszower over geen strafbaarheid bij belediging van buitenlandse staatshoofden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 456 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID MARKUSZOWER Ontvangen 5 april 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende: Da Aan artikel 266 wordt na het tweede lid een lid toegevoegd, luidende: 3. Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die zijn gericht tot het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat. Toelichting De indiener wil...

  Amendementen

  34456-19

  05-04-2018

 • Amendement van het lid Markuszower over het schrappen van de rechter uit de artikelen 267 en 279

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 456 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID MARKUSZOWER Ontvangen 8 februari 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel E, vervalt in het voorgestelde artikel 267, onderdeel 1, “een rechter,”. II In artikel II, onderdeel F, vervalt in het voorgestelde artikel 279, eerste lid, “een rechter,”. Toelichting Dit amendement regelt dat belediging van met rechtspraak belaste rechterlijke ambtenaren niet...

  Amendementen

  34456-14

  08-02-2018

meer amendementen

Moties

 • Motie van de leden Maeijer en Markuszower over zich uitspreken tegen uitbreiding van het mandaat van het Europees Openbaar Ministerie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 21 M1-20 Nr. 1362 Europese Raad constaterende dat Nederland deelneemt aan het Europees Openbaar Ministerie, overwegende dat nog voordat het Europees Openbaar Ministerie goed en wel is Opgericht al wordt gesproken over uitbreiding van het takenpakket naar terrorisme, constaterende dat Nederland hierdoor steeds meer nationale bevoegdheden verliest, verzoekt het kabinet zich op de meest spoedige termijn terug te trekken uit het Europees Openbaar Ministerie en zich per direct zich uit te spreken tegen uitbreiding van het mandaat van het Europees Openbaar Ministerie, en gaat over tot de orde van de dag. Maeijer Markuszower MOTIE VAN DE LEDEN MAEIJER EN MARKUSZOWER Voorgesteld 13 september 2018...

  Moties

  21501-20-1362

  13-09-2018

 • Motie van het lid Markuszower over een overzicht van acties om ontvoerde kinderen terug te halen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 836 Personen- en familierecht Nr. 29 MOTIE VAN HET LID MARKUSZOWER Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat jaarlijks ongeveer 200 Nederlandse kinderen worden ontvoerd, constaterende dat het vaak lastig is deze ontvoerde kinderen terug te halen, overwegende dat de Nederlandse overheid nu niet rapporteert over de actie die zij onderneemt om ontvoerde kinderen terug te halen, verzoekt de regering de Kamer jaarlijks een overzicht te sturen waarin staat welke actie is ondernomen door het Ministerie van Justitie en Veiligheid per land en per ontvoerd kind om de betreffende kinderen terug te halen, en gaat over tot de orde van de dag MARKUSZOWER 2 ...

  Moties

  33836-29

  05-07-2018

 • Motie van het lid Markuszower over de verloven van alle tbs'ers intrekken

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 452 Nr. 225 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel MOTIE VAN HET LID MARKUSZOWER Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat jonge, onervaren behandelaars in tbs-klinieken veelal na een - A - - .4- 1-- ••I. paal paal UllUCI LIC Wel 10.11 Uri UCL WIJ R.GI I , • vuAieV-te\- overwegende dat het drugsgebruik in tin,- is toegenomen en het gebruik hiervan voor agressiever gedrag dan voorheen zorgt, overwegende dat Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie stelt dat als niet snel wordt ingegrepen, de kans op nieuwe incidenten met veroordeelden levensgroot is, van mening dat de samenleving maximaal beschermd moet worden tegen levensgevaarlijke...

  Moties

  29452-225

  05-07-2018

meer moties