Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Gidi Markuszower

Schriftelijke vragen

 • Het bericht ‘Woede over nieuwe kans voor enkelbandknipper’

  ... 2018Z14191 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Woede over nieuwe kans voor enkelbandknipper’. (ingezonden 17 juli 2018) 1 Kent u het bericht 'Woede over nieuwe kans voor enkelbandknipper’ 1) 2 Hoe is het mogelijk dat deze crimineel, die eerder zijn enkelband heeft doorgeknipt, nu wederom een enkelband opgelegd krijgt en niet als straf langer in de cel moet zitten 1) Telegraaf, 16 juli 2018 ...

  Kamervragen

  17-07-2018

 • Het beleid van Jeugdbescherming Rijnmond inzake reisadviezen naar Israël

  ... 2018Z13733 Vragen van de leden Markuszower, De Roon en Agema (allen PVV) aan de ministers voor Rechtsbescherming, van Buitenlandse Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beleid van Jeugdbescherming Rijnmond inzake reisadviezen naar Israël (ingezonden 6 juli 2018) 1 Klopt het dat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JRR) kinderen die onder toezicht staan negatief adviseert om met vakantie te gaan naar Israël vanwege de veiligheidsrisico’s die aan dit land zijn verbonden Zo ja, waar is dit beleid op gebaseerd Zo nee, waarom klopt dit niet 1) 2 Geldt een dergelijk negatief reisadvies ook voor kinderen die naar Turkije op vakantie willen gaan Zo ja, waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen reizen naar Israël en reizen...

  Kamervragen

  06-07-2018

 • Jihadist Maastricht verdacht van betrokkenheid bij ontvoering Zuid-Afrika

  ... 2018Z11384 Vragen van de leden Markuszower en De Graaf (beiden PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Jihadist Maastricht verdacht van betrokkenheid bij ontvoering Zuid-Afrika’ (ingezonden 14 juni 2018) 1 Kent u het bericht ‘Jihadist Maastricht verdacht van betrokkenheid bij ontvoering Zuid-Afrika’ 1) 2 Deelt u de mening dat er iets grondig mis is in dit land als terroristen met een enkelband mogen rondlopen Zo nee, waarom niet 3 Deelt u de mening dat het ‘verscherpte toezicht’ een lachertje is geweest voor deze terrorist, aangezien hij in het buitenland gewoon strafbare feiten kon plegen Zo nee, waarom niet 4 Bent u bereid veroordeelde terroristen zo lang mogelijk op te sluiten en na het uitzitten...

  Kamervragen

  14-06-2018

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

 • Amendement van het lid Markuszower over geen strafbaarheid bij belediging van buitenlandse staatshoofden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 456 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID MARKUSZOWER Ontvangen 5 april 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende: Da Aan artikel 266 wordt na het tweede lid een lid toegevoegd, luidende: 3. Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die zijn gericht tot het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat. Toelichting De indiener wil...

  Amendementen

  34456-19

  05-04-2018

 • Gewijzigd amendement van het lid Markuszower ter vervanging van nr. 14 over geen strafverhoging voor ambtenaren en geen klachtvereiste voor de Koning, politieagenten, militairen en ambulancepersoneel

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 345 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MARKUSZOWER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14 Ontvangen 5 april 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel E, wordt het voorgestelde artikel 267 als volgt gewijzigd: 1. De dubbele punt aan het slot van de aanheft vervalt. 2. De aanduiding “1.” voor het eerste onderdeel vervalt en de puntkomma aan het slot wordt vervangen door een punt....

  Amendementen

  34456-18

  05-04-2018

 • Amendement van het lid Markuszower over het schrappen van de rechter uit de artikelen 267 en 279

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 456 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID MARKUSZOWER Ontvangen 8 februari 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel E, vervalt in het voorgestelde artikel 267, onderdeel 1, “een rechter,”. II In artikel II, onderdeel F, vervalt in het voorgestelde artikel 279, eerste lid, “een rechter,”. Toelichting Dit amendement regelt dat belediging van met rechtspraak belaste rechterlijke ambtenaren niet...

  Amendementen

  34456-14

  08-02-2018

meer amendementen

Moties

 • Motie van het lid Markuszower over de verloven van alle tbs'ers intrekken

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 452 Nr. 225 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel MOTIE VAN HET LID MARKUSZOWER Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat jonge, onervaren behandelaars in tbs-klinieken veelal na een - A - - .4- 1-- ••I. paal paal UllUCI LIC Wel 10.11 Uri UCL WIJ R.GI I , • vuAieV-te\- overwegende dat het drugsgebruik in tin,- is toegenomen en het gebruik hiervan voor agressiever gedrag dan voorheen zorgt, overwegende dat Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie stelt dat als niet snel wordt ingegrepen, de kans op nieuwe incidenten met veroordeelden levensgroot is, van mening dat de samenleving maximaal beschermd moet worden tegen levensgevaarlijke...

  Moties

  29452-225

  05-07-2018

 • Motie van het lid Markuszower over een overzicht van acties om ontvoerde kinderen terug te halen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 836 Personen- en familierecht Nr. 29 MOTIE VAN HET LID MARKUSZOWER Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat jaarlijks ongeveer 200 Nederlandse kinderen worden ontvoerd, constaterende dat het vaak lastig is deze ontvoerde kinderen terug te halen, overwegende dat de Nederlandse overheid nu niet rapporteert over de actie die zij onderneemt om ontvoerde kinderen terug te halen, verzoekt de regering de Kamer jaarlijks een overzicht te sturen waarin staat welke actie is ondernomen door het Ministerie van Justitie en Veiligheid per land en per ontvoerd kind om de betreffende kinderen terug te halen, en gaat over tot de orde van de dag MARKUSZOWER 2 ...

  Moties

  33836-29

  05-07-2018

 • Motie van het lid Agema c.s. over blijvende aandacht voor de aanpak van loverboys

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 28 345 Nr. 199 Agema Fritsma Markuszower Aanpak huiselijk geweld en gaat over tot de orde van de dag. MOTIE VAN HET LID AGEMA C.S. Voorgesteld 3 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te bewerkstellingen dat het nooit opnieuw gebeurt dat aandacht en middelen worden verlegd van de aanpak van loverboys naar mensenhandel in de asielinstroom, ...

  Moties

  28345-199

  03-07-2018

meer moties