Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Barry Madlener

Amendementen

Amendement van het lid Madlener dat regelt dat de hogere huurverhoging van inflatie +4% op grond van een hoger inkomen blijkens de huishoudverklaring, niet kan worden voorgesteld aan huishoudens waarvan een persoon met de pensioengerechtigde leeftijd onderdeel uitmaakt

34373-31
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Amendement van het lid Madlener dat ertoe strekt de in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling opgenomen publicatiemogelijkheid van DNB, om inzicht te geven in de financiƫle situatie van een pensioenfonds, om te zetten in een verplichting

34008-15
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Gewijzigd amendement van de leden Van Weyenberg en Madlener ter vervanging van nr. 29 dat ertoe strekt het wetsvoorstel voor wat betreft het advies-en beroepsrecht van (een minderheid van) de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad in overeenstemming te brengen met het onlangs tot wet verheven initiatiefwetsvoorstel van de leden Koser Kaya en Blok

33182-35
Indiener Steven van Weyenberg
Kamerlid D66

Amendement van de leden Van Weyenberg en Madlener ter vervanging van nr. 24 dat ertoe strekt het wetsvoorstel voor wat betreft het advies-en beroepsrecht van (een minderheid van) de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad in overeenstemming te brengen met het onlangs tot wet verheven initiatiefwetsvoorstel van de leden Koser Kaya en Blok

33182-29
Indiener Steven van Weyenberg
Kamerlid D66