Barry Madlener

Portretfoto Barry Madlener met partijlogo PVV

Samenvatting

Barry Madlener is born in Leiden on 6 januari 1969 and lives in Rockanje. Hij/zij/hen is in total 5129 days active in the House of Representatives.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Barry Madlener.

Amendement van het lid Madlener over een grondslag voor maximering van parkeertarieven

35519-11
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Amendement van de leden Madlener en Kops over het verbieden van windmolens en zonneparken in natuurgebieden

34985-22
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Amendement van de leden De Graaf en Madlener over het niet langer aanmerken van vergunninghouders als aparte categorie

34454-8
Indiener M. de Graaf
Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Madlener dat regelt dat de hogere huurverhoging van inflatie +4% op grond van een hoger inkomen blijkens de huishoudverklaring, niet kan worden voorgesteld aan huishoudens waarvan een persoon met de pensioengerechtigde leeftijd onderdeel uitmaakt

34373-31
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Amendement van de leden Madlener en Wilders dat regelt dat de voorrangsstatus van statushouders wordt geschrapt

34373-7
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Amendement van het lid Madlener dat regelt dat de uitgaven voor wegen en verkeersveiligheid (artikel 14) in 2016 worden verhoogd met een bedrag van 19 miljoen euro

34300-XII-7
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Amendement van het lid Madlener dat ertoe strekt de in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling opgenomen publicatiemogelijkheid van DNB, om inzicht te geven in de financiƫle situatie van een pensioenfonds, om te zetten in een verplichting

34008-15
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Amendement van het lid Madlener dat regelt dat de uitgaven voor wegen en verkeersveiligheid worden verhoogd met een bedrag van bijna 41 miljoen euro

34000-XII-9
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Gewijzigd amendement van het lid Madlener ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat alle fondsen kunnen indexeren bij een dekkingsgraag van 105% of hoger

33972-32
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Gewijzigd amendement van het lid Madlener ter vervanging van nr. 17 dat regelt dat er geen kortingen zullen worden toegepast boven de 105% dekkingsgraad

33972-33
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Amendement van het lid Madlener dat regelt dat fondsen kunnen indexeren bij een dekkingsgraad van 105% of hoger

33972-16
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Amendement van het lid Madlener dat regelt dat er geen kortingen zullen worden toegepast boven de 105% dekkingsgraad

33972-17
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 7 over het niet invoeren van de kostendelersnorm in de AOW

Gewijzigd amendement van de leden Van Weyenberg en Madlener ter vervanging van nr. 29 dat ertoe strekt het wetsvoorstel voor wat betreft het advies-en beroepsrecht van (een minderheid van) de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad in overeenstemming te brengen met het onlangs tot wet verheven initiatiefwetsvoorstel van de leden Koser Kaya en Blok

33182-35
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Van Weyenberg en Madlener ter vervanging van nr. 24 dat ertoe strekt het wetsvoorstel voor wat betreft het advies-en beroepsrecht van (een minderheid van) de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad in overeenstemming te brengen met het onlangs tot wet verheven initiatiefwetsvoorstel van de leden Koser Kaya en Blok

33182-29
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Tweede Kamerlid