Kameractiviteiten

11
mrt
Het bericht dat een Russische bank miljarden witwaste, ook via Nederlandse banken
Gericht aan: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
11
mrt
Het bericht dat het Ministerie van Financiën de beantwoording van Kamervragen over het handelen van het Bureau Kredietregistratie (BKR) met dat bureau heeft afgestemd
Gericht aan: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
06
feb
De brief van de minister van Financiën d.d. 5 februari 2019 over het op handen zijnde akkoord betreffende het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)
Gericht aan: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
01
feb
De financieringsmogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de financieringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Gericht aan: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
01
feb
Een item in het programma Kanniewaarzijn
Gericht aan: W.B. Hoekstra, minister van Financiën