Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Renske Leijten

Mondelinge vragen

Het lid Leijten (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bij afwezigheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de brandbrief van de ambulancezorg, dat ze niet terecht kunnen op de dichtstbijzijnde spoedeisende hulpposten (Nrc.nl, 23 mei 2016)

2016D20909
Indiener Renske Leijten
Kamerlid SP

Het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de foute afgifte van indicaties door het CIZ waardoor kwetsbare ouderen niet in een verpleeghuis konden worden opgenomen en onterecht naar huis werden gestuurd na een operatie

2014D20132
Indiener Renske Leijten
Kamerlid SP