Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Cem Laçin

Schriftelijke vragen

 • Het bericht dat de OV-chip op mobiel totaal mislukt is

  ... 2018Z07810 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de OV-chip op mobiel totaal mislukt is. (ingezonden 25 april 2018) 1 Kent u het bericht dat de OV-chipkaart op mobiele telefoons totaal mislukt is 1) 2 Klopt het dat in totaal 2,2 miljoen euro in deze proef is geïnvesteerd Zo ja, kunt u aangeven wat de verdeling van dit bedrag tussen Translink en de telecomaanbieders is geweest Zo nee, wat is er dan in totaal uitgegeven aan dit mislukte experiment en hoe ligt de verdeling van dit bedrag tussen Translink en de telecomaanbieders 2) 3 Wat vindt u van de besteding van dit bedrag wanneer uit cijfers blijkt dat slechts 8.000 reizigers daadwerkelijk gebruik maakten van dit systeem...

  Kamervragen

  25-04-2018

 • Eerlijke concurrentie in het vrachtvervoer

  ... 2018Z06926 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over eerlijke concurrentie in het vrachtvervoer. (ingezonden 13 april 2018) 1 Kunt u aangeven welke maatregelen er genomen zijn om te voorkomen dat voor terminalgebruik gekeurde trekkers zich op de openbare snel- en autowegen in en rondom het havengebied van Rotterdam begeven 2 Hoe vaak en op welke wijze is de afgelopen vier jaar handhavend opgetreden tegen oneigenlijk gebruik van de openbare snel- en autowegen door deze teruggekeurde trekkers 3 Op welke wijze zorgt u er op dit moment voor dat er in milieuzones voor vrachtverkeer in de binnensteden gehandhaafd wordt op voertuigen met een niet-Nederlands kenteken Welke maatregelen bent u voornemens op...

  Kamervragen

  13-04-2018

 • De berichten dat asbest is make-up is aangetroffen

  ... 2018Z06679 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) en Laçin (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten dat asbest is make-up is aangetroffen (ingezonden 11 april 2018) 1 In hoeveel winkels waren make-upartikelen, waarin asbest is aangetroffen, te koop 2 Kan er een indicatie gegeven worden hoelang er asbest zit in de producten en hoeveel producten met asbest mogelijk zijn verkocht 3 Kan er een indicatie gegeven worden hoelang deze producten al verkocht worden in Nederland en hoeveel kopers er in die periode zijn geweest 4 Kunt u een risico-inschatting maken voor de gezondheid van kinderen die vaak make-upproducten kopen bij Claire’s 5 Waarom is er niet direct na het aantreffen van asbest in producten...

  Kamervragen

  11-04-2018

 • De afhandeling van de asbestbrand in Wateringen

  ...10 Deelt u de mening dat zowel de gemeente Westland als de rijksoverheid een maximale inspanning dienen te verrichten om ervoor te zorgen dat er een duidelijk beeld komt van de woon- en omgevingsveiligheid in het getroffen gebied 11 Wat is het huidige percentage van saneringslocaties waar de situatie voor wat betreft de certificering voor saneringsbedrijven op orde is 12 Kunt u aangeven in hoeverre er qua inspectie en handhaving voldoende capaciteit beschikbaar is om saneringen afdoende te controleren ...

  Kamervragen

  06-04-2018

 • De bevindingen van de onderzoekscommissie Gezondheidsklachten Ter Apel

  ... 2018Z05700 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Lacin (beiden SP) aan de staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat over de bevindingen van de onderzoekscommissie Gezondheidsklachten Ter Apel (ingezonden 29 maart 2018) 1 Bent u bereid de eerdere Kamervragen over de gezondheidsklachten onder de (oud)medewerkers van het Central Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op de locatie Ter Apel 1) aanvullend te beantwoorden, nu de onderzoekscommissie haar rapport 2) heeft uitgebracht 2 Onderschrijft u de conclusies en bijbehorende aanbevelingen van de onderzoekscommissie 3 Welke (technische) maatregelen gaat het COA nu nemen om de werkomstandigheden van haar medewerkers op de werkvloer te verbeteren ten aanzien...

  Kamervragen

  29-03-2018

 • Het bericht dat asbest is vrijgekomen uit een vrachtwagen

  ... 2018Z05233 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat asbest is vrijgekomen uit een vrachtwagen. (ingezonden 22 maart 2018) 1 Bent u bekend met het bericht over het afsluiten van de A4 tussen Hoogmade en Roelofarendsveen vanwege de verspreiding van een lading asbest 1) 2 Welke regels gelden op basis van de huidige wet- en regelgeving voor het transport van asbest voor zowel particulieren als professionals Deelt u de mening dat deze informatie moeilijk of niet te achterhalen is op de website van de rijksoverheid 3 Voldeed het betreffende transport aan de geldende regelgeving 4 Welke soort asbest is bij het ongeval op de A4 geconstateerd Hoe lang heeft het geduurd voordat de...

  Kamervragen

  22-03-2018

 • Het bericht dat perfluoroisobutene is vrijgekomen bij Chemours

  ... 2018Z03939 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat perfluoroisobutene is vrijgekomen bij Chemours (ingezonden 7 maart 2018) 1 Bent u bekend met de berichten over het vrijkomen van perfluoroisobutene (PFIB) bij chemiefabrikant Chemours 1) 2) 2 Hoeveel PFIB is vrijgekomen bij dit incident en klopt de bewering van de woordvoerders van Chemours dat het een ongevaarlijke hoeveelheid betreft 3 Wat is uw oordeel over de hoop die Chemours uitspreekt om dergelijke incidenten in de toekomst niet meer te hoeven melden na de overgang van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid naar de milieudienst Rijnmond, DCMR, als toezichthouder Deelt u de visie dat het bedrijf hiermee niet uitstraalt...

  Kamervragen

  07-03-2018

 • Asbest bij onderhoud en renovaties van huurwoningen

  ... 2018Z03334 Vragen van de leden Laçin en Beckerman (beiden SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over asbest bij onderhoud en renovaties van huurwoningen. (ingezonden 23 februari 2018) 1 Bent u bekend met de Zembla-uitzending ‘Renovatiewoede’ van 21 februari 2018 1) 2 Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat huurders zich genoodzaakt zien om advocaten in te schakelen en/of medische dossiers moeten overleggen om aanspraak te maken op een logeerwoning bij renovaties die meerdere weken duren 3 Acht u het veilig dat complexen met asbesthoudende toepassingen worden gerenoveerd terwijl de bewoners daar gedurende de werkzaamheden verblijven Welke rechten...

  Kamervragen

  23-02-2018

 • De geluidsoverlast van de A50 voor Ravenstein en Oss

  ...Wat is de bijdrage van verschillende varianten (geluidsscherm, tweelaags zoab, tweelaags zoab-fijn, beperking van de maximumsnelheid, geen verhoging van de maximum-snelheid in de nacht enz.) aan de reductie van de geluidsoverlast voor de omwonenden 1) https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/regio-ravenstein-herpen/herpen/kerkdorpen-herpen/cda-prominenten-naar-ravenstein-vanwege-geluidsoverlast-a50 2) DGmR. Arnoud Kok. Geluidhinder A50-A59. 3) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/17/nalevingsverslag-geluidproductieplafonds-rijkswegen-2016 4) https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a50-geluidmaatregelen-sint-oedenrode-paalgraven/index.aspx ...

  Kamervragen

  21-02-2018

 • De toegankelijkheid van het station in Winsum

  ... 2018Z01768 Vragen van de leden Gijs van Dijk (PvdA) en Laçin (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de toegankelijkheid van het station in Winsum (ingezonden 2 februari 2018) 1 Bent u bekend met de situatie bij het NS-station in Winsum, waarbij ProRail voor de zomer de problematische toegang van het station en de platforms via een lift met grote gebreken zou gaan oplossen via de aanleg van een hellingbaan Zo ja, bent u dan ook bekend met het feit dat na de initiële presentatie in juni 2017 door ProRail deze verbetering van de toegankelijkheid van dit belangrijke station definitief van de baan lijkt te zijn 2 Kunt u aangeven wat de reden is dat de gemeente Winsum en de doelgroep op 1 juni 2017 een presentatie kregen...

  Kamervragen

  02-02-2018

 • Het bericht ‘Chauffeurs moesten tijdens storm de weg op’

  ... 2018Z01240 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Lacin (beiden SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Chauffeurs moesten tijdens storm de weg op’. (ingezonden 26 januari 2018) 1 Bent u bekend met het artikel ‘Chauffeurs moesten tijdens storm de weg op’ 1) 2 Deelt u de mening dat het ontoelaatbaar is dat een deel van de vrachtwagenchauffeurs die donderdag 19 januari 2018 tijdens de storm de weg op gingen, daartoe werd ‘gedwongen’ door hun baas Zo ja, welke maatregelen gaat u tegen ondernemers nemen die hun chauffeurs expliciet of impliciet te kennen hebben gegeven dat er gevolgen zouden zijn als ze niet door zouden rijden Zo nee, waarom niet 3 Bent u bereid...

  Kamervragen

  26-01-2018

 • De berichten dat make-up asbest bevat

  ...8 Zijn de NVWA en de ILT op de hoogte van het onderzoek van het Amerikaanse Scientific Analytical Institute (SAI) en de nadere beoordeling hierop door asbestlaboratorium Nomacon Hoe beoordeelt u de resultaten van deze studies, waarin wordt aangetoond dat de geteste producten van Claire’s wel asbest bevatten 9 Zijn de rapporten waarop Claire’s zich baseert bekend bij onze instanties Zo ja, bent u bereid om deze met de Kamer te delen Zo nee, weet u waarom deze rapporten niet openbaar worden gemaakt en bent u bereid om deze op te vragen 10 Wat vindt u van het feit dat Claire’s en de FDA verklaren dat de make-up veilig is, terwijl het bedrijf tegelijkertijd negen producten uit de schappen heeft gehaald in de Verenigde Staten en Canada...

  Kamervragen

  26-01-2018

 • Sweatshop Schiphol

  ... 2017Z18946 2017Z18946 Vragen van de leden Laçin en Van Kent (beiden SP) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over sweatshop Schiphol. (ingezonden 27 december 2017) 1 Wat is uw reactie op het artikel 'Als je een vlucht op Schiphol neemt, kijk dan eens naar deze onzekere werkenden', waarin een ontluisterend beeld van de “sweatshop Schiphol” wordt geschetst 1) 2 Wat is uw reactie op het rondpompen van werknemers, die tijdelijk gestald worden bij een ander bedrijf zodra zij in aanmerking dreigen te komen voor een vast contract 3 Welke rol ziet u voor uzelf, ook gelet op de aanbevelingen in het rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, om de veiligheidsrisico’s...

  Kamervragen

  27-12-2017

 • Het bericht dat asbest is vrijgekomen bij een brand in Goeree Overflakkee

  ... 2017Z18350 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat asbest is vrijgekomen bij een brand in Goeree Overflakkee. (ingezonden 19 december 2017) 1 Bent u bekend met het vrijkomen van asbest bij een brand in een opslagloods in Melissant 1) 2) 2 Is u bekend hoeveel asbest is vrijgekomen en kunt u bevestigen dat de mate van verspreiding in de omgeving beperkt is gebleven Is de oorzaak van de brand inmiddels achterhaald 3 Kunt u een overzicht geven van de activiteiten die de gemeente en veiligheids- en gezondheidsdiensten hebben ondernomen om bewoners te informeren over de risico’s van asbest Is hierbij gewerkt conform de richtlijnen voor de aanpak van asbestincidenten...

  Kamervragen

  19-12-2017

 • Het afsluiten van gas, water en licht

  ... 2017Z17721 Vragen van de leden Laҫin en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Economische Zaken en Klimaat over het afsluiten van gas, water en licht (ingezonden 12 december 2017) 1 Klopt het dat mensen die hun energierekening niet op tijd betalen vanaf volgend jaar minder snel worden afgesloten van gas en licht, omdat energieleveranciers de wanbetalers eerst moeten aanmelden bij de schuldhulpverlening 1) 2 Hoe is de verplichting voor energieleveranciers om wanbetalers eerst aan te melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening precies vormgegeven en op welke manier wordt hierbij voorkomen dat mensen afgesloten worden van gas...

  Kamervragen

  12-12-2017

123volgende 15 resultaten